Regulamin dla dyrektora szkoły

Baza nauczycieli na zastępstwo to to zbiór danych nauczycieli, którzy gotowi są pracować w charakterze nauczyciela na zastępstwo lub nauczyciela do nauczania indywidualnego. O istnieniu Bazy są poinformowani wszyscy dyrektorzy szkół Mazowsza i Warszawy. Dyrektor placówki, potrzebujący nauczyciela na zastępstwo zgłasza się do bazy nauczycieli i otrzymuje kandydaturę nauczyciela, który posiada niezbędne kwalifikacje do nauczania danego przedmiotu.

W momencie podpisania umowy o zastępstwo nauczyciel podejmuje pracę w danej szkole.

W Bazie mogą zarejestrować się nauczyciele którzy:

  • posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w swoim przedmiocie

Dodatkowo premiowane jest:

  • minimum dwuletnie doświadczenie w zawodzie
  • referencje dyrektora szkoły z poprzedniego miejsca zatrudnienia

Dyrektor szkoły, aby skorzystać z Bazy powinien:

  • wypełnić kartę zgłoszenia
  • na tej podstawie administrator przedstawi zgodnie z oczekiwaniami kandydatury nauczycieli z zasobów Bazy.
  • dyrektor szkoły po wybraniu i zakwalifikowaniu danego nauczyciela podpisuje z nim umowę o pracę na zastępstwo
  • następnie informuje administratora o formie i czasie zatrudnienia.
  • po wypełnieniu umowy dyrektor szkoły wypełnia ankietę satysfakcji z usługi
  • wszelkie uwagi i sugestie można zgłaszać mailowo na adreseko-tur@eko-tur.pl
  • w przypadku, jeżeli dyrektor szkoły postanowi na stałe zatrudnić nauczyciela, powiadamia o tym administratora.