Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Newsletter
Dzielimy się naszą wiedzą z zakresu edukacji. Dołącz do naszego newslettera.
Najczęściej wybierane pozycje
-->

Innowacje pedagogiczne, eksperymenty i projekty edukacyjne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela przedmiotu, świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych i innych

Uczestnicy: nauczyciel, wychowawca świetlicy, nauczyciel- bibliotekarz, dyrektor


Opis szkolenia


Zgodnie z nową podstawą programową, rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym, nauczyciel w swojej pracy powinien wprowadzać nowatorskie rozwiązania programowe. Niewątpliwie praca metodą projektu i programy innowacyjne opowiadają tym wymogom.

Korzyści ze szkolenia


1.Nauczyciel po ukończeniu seminarium zna przepisy prawa dotyczące tworzenia programów innowacyjnych i projektów edukacyjnych.
2.Wie, na czym polega praca metodą projektu, zna jej zalety i wszechstronne zastosowanie w pracy z uczniami.
3.Potrafi napisać ciekawy projekt edukacyjny uwzględniający potrzeby i zainteresowania uczniów.
4.Zna rodzaje innowacji oraz jej strukturę. Potrafi zgodnie ze schematem zbudować program innowacyjny i opracować jego ewaluacji

Program szkolenia


 1. Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego.
 2. Innowacja i eksperyment w świetle rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. ze  zmianami z 24 sierpnia 2011 r.
 3. Nauczyciel inicjatorem nowoczesnego procesu dydaktyczno -   wychowawczego. Ćwiczenie dla rady pedagogicznej.
 4. Procedura wprowadzania innowacji i eksperymentu.
 5. Dokumentacja związana z innowacją i eksperymentem:
 • Proponowane zapisy w statucie szkoły/przedszkola
 • Wzory kart innowacji
 • Wzór zgłoszenia innowacji i eksperymentu
 • Uchwała rady pedagogicznej
 • Oświadczenie dyrektora o zapewnieniu warunków do realizacji innowacji i eksperymentu,
 • Zgoda autora/ autorów innowacji i eksperymentu
 • Opinia rady przedszkola lub rady rodziców
 • Zgłoszenie innowacji,
 • Wzór wniosku w sprawie realizacji eksperymentu
  1. Etapy innowacji i eksperymentu.
  2. Przykłady innowacji i eksperymentów realizowanych w szkołach/przedszkolach.
  3. Ewaluacja programu innowacyjnego.
  4. Warsztaty – tworzenie programów innowacyjnych.
  5. Projekt jako skuteczna metoda edukacji.
  6. Projekt w prawie oświatowym – aktualne regulacje prawne.
  7. Etapy pracy metodą projektu na wybranym przykładzie projektu badawczego –
  8. Przykładowe pomysły na projekty edukacyjne,
  9. Tworzenie projektów edukacyjnych –ćwiczenia.

Wykładowca


Halina Szymańska - ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły, twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

270.00 zł (koszt 1 osoby)

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE