Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Zebranie rady pedagogicznej w celu dokonania klasyfikacji śródrocznej, podsumowania pracy szkoły

Uczestnicy: Dyrektorzy szkół, pracownicy sekretariatów i administracji szkół, administratorzy bezpieczeństwa informacji (inspektorzy ochrony danych IOD ) w szkołach oraz pracownicy wydziałów oświaty

Korzyści ze szkolenia


Udział w szkoleniu pozwoli Państwu właściwie przygotować i przeprowadzić zebranie rady pedagogicznej poświęcone klasyfikacji śródrocznej. Otrzymacie Państwo gotowe dokumenty: propozycje uchwał, wystąpień i informacji.

Program szkolenia


  1. Kompetencje i zadania rady pedagogicznej związane z klasyfikacją śródroczną.
  2. Klasyfikacja śródroczna uczniów w aspekcie obowiązujących przepisów prawa oświatowego oraz zapisów w statucie szkoły. Terminy, procedury, zadania nauczycieli, uprawnienia uczniów.
  3. Budowa i treść uchwały rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji śródrocznej uczniów.
  4. Ocena efektów uczenia oraz podsumowanie osiągnięć edukacyjnych w perspektywie każdego ucznia.
  5. Ocena stopnia realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach.
  6. Podsumowanie pracy szkoły – zadania dyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze.
  7. Ogólne wnioski dyrektora z pełnionego nadzoru pedagogicznego.
  8. Informacje o działalności szkoły w różnych obszarach.
  9. Przykładowy porządek zebrania w sprawie klasyfikacji.
  10. Przykłady dokumentów: uchwały w sprawie klasyfikacji śródrocznej, wystąpienia dyrektora, wychowawców, nauczycieli, informacje o działalności szkoły w różnych obszarach, sprawozdania z działalności.

Wykładowca


Halina Szymańska - ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły, twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

270.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe