Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Newsletter
Dzielimy się naszą wiedzą z zakresu edukacji. Dołącz do naszego newslettera.
Najczęściej wybierane pozycje
-->

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w kontekście zmian w prawie oświatowym i prawie pracy

Uczestnicy: księgowi, specjaliści ds. kadr, specjaliści ds. płac, referenci, pracownicy JST, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

Korzyści ze szkolenia


Cele zajęć
- poznanie i wykorzystywanie w praktyce aktów prawnych regulujących zasady wynagradzania nauczycieli,
- nabycie umiejętności prawidłowego naliczania różnych składników wynagrodzenia,
- poznanie zasad prawidłowego wykorzystywania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Po szkoleniu uczestnik:
1. zna podstawowe akty prawa regulujące zasady wynagrodzeń nauczycieli, w szczególności zmiany w przepisach prawa wynikające z pragmatyki zawodowej nauczycieli,
2. potrafi prowadzić dokumentację kadrową dotyczącą płac, tworzy różne wzory pism
i druków w tym zakresie,
3. poznaje i rozróżnia kompetencje w zakresie ustalania wysokości i szczegółowych zasad określania składników wynagrodzenia nauczycieli.
4. właściwie interpretuje przepisy dotyczące wykorzystywania środków finansowych
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz właściwie dysponuje środkami funduszu.
5. zna i wykorzystuje aktualne zmiany w prawie oświatowym dotyczące zasad wynagradzania nauczycieli.
6. dostrzega związek pomiędzy przepisami prawa ustalonymi na szczeblu centralnym państwa a uchwalonymi przez władze lokalne

Program szkolenia


1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę. Ustalenie wynagrodzenia za pracę. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli i pracowników samorządowych.
2. Podział kompetencji w zakresie ustalenia wysokości i szczegółowych zasad określenia składników wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Regulamin wynagradzania.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych.
4. Dodatki funkcyjne i służbowe, motywacyjne. Dodatek za wysługę lat i trudne warunki pracy.
5. Odprawy emerytalne i rentowe.
6. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród.
7. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
8. Świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Wykładowca


Robert Ludwiniak – ekspert w zakresie prawa pracy i prawa administracyjnego, doktorant IBE w Warszawie, edukator, wykładowca w WSHiP im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, wcześniej radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dyrektor Zespołu Szkół.

Koszt szkolenia

270.00 zł (koszt 1 osoby)

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE