Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Organizacja systemu pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 09 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1591)

Uczestnicy: Pedagog, psycholog, nauczyciel, wychowawca, dyrektor


Opis szkolenia


Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2017/2018 będzie monitorowało organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej we wszystkich typach szkół w związku z wejściem w życie od 1 września 2017 r. nowych zapisów prawa oświatowego. Szkolenie ma na celu pomoc we wdrożeniu w szkole, przedszkolu, placówce zmian z nich wynikających, dostosowaniu dokumentacji, tak by funkcjonowanie systemu pomocy spełniało wszystkie wymagania oraz przygotowanie wychowawców, nauczycieli i specjalistów do nowych zadań.

Korzyści ze szkolenia


Uczestnicy po szkoleniu:
1. Znać będą nowe zapisy w prawie oświatowym dotyczące pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole.
2. Wiedzieć będą jakie zmiany wprowadzić do organizacji i dokumentowania systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole, by spełnić wymagania MEN.
3. Otrzymają praktyczne wskazówki jak wywiązywać się z nowych zadań w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole, zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN.

Program szkolenia


1.      Zmiany w przepisach prawa dotyczące pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
2.      Kształcenie indywidualne zgodne z nowymi rozporządzeniami MEN.
3.      Nowe formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej:  zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia.
4.      Nowe zadania wychowawców, nauczycieli, specjalistów.
5.      Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych utrudniających funkcjonowanie ucznia w szkole - przykłady metod, technik i narzędzi.
6.      Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole - praktyczne wskazówki,
7.      Dokumentowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wzory dokumentów - procedury, IPET-y, wnioski, pisma, inne formularze.
8.      Analiza i podnoszenie efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej - sposoby, realizacja wniosków.
9.      Współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi.
10.  Pytania do wykładowcy.

Wykładowca


Halina Szymańska – edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe