Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Newsletter
Dzielimy się naszą wiedzą z zakresu edukacji. Dołącz do naszego newslettera.
Najczęściej wybierane pozycje
-->

Przewodnik dyrektora przedszkola po dokumentacji i nadzorze. Nowe zadania dyrektora w nadzorze pedagogicznym i dokumentacji wewnątrzprzedszkolnej wynikające ze zmian w prawie oświatowym

Uczestnicy: Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych


Opis szkolenia

Nowe przepisy prawa nakładają na dyrektora i nauczycieli nowe zadania związane z realizacją zadań i tworzeniem nowych dokumentów wewnątrzprzedszkolnych. Każde przedszkole /placówka jest zobowiązana do tworzenia, realizowania, i modyfikowania obowiązujących dokumentów. Dokumenty, ich zawartość, sposób wprowadzenia do realizacji w przedszkolu placówce jest warunkiem koniecznym do jej prawidłowego funkcjonowania. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja i sposób dokumentowania nadzoru pedagogicznego, zgodnie z nowymi zmianami. Podczas szkolenia przedstawimy nowe rozwiązania dotyczące nadzoru pedagogicznego, pokażemy przykładowe rozwiązania dotyczące dokumentów przedszkolnych, podpowiemy, jakie zadania zlecić zespołom, aby ich praca przyniosła efekty, jakie podjąć działania, aby włączyć do współpracy rodziców, na co zwrócić uwagę w nowych dokumentach wewnętrznych i jak je wprowadzić. Szkolenie uporządkuje informacje dyrektora o tak ważnym obszarze pracy przedszkola.

Korzyści ze szkolenia


1. Słuchacz pozna różne sposoby realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego oraz dokumentowania działań w tym zakresie.
2. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z tworzeniem, realizacją i modyfikacją dokumentów niezbędnych w funkcjonowaniu placówki.
3. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa zbudować dokumenty takie jak: statut, dokumenty związane z nadzorem i nowymi rozwiązaniami w tym obszarze, szeroko rozumianą dokumentację dotycząca pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wynikającą z licznie zmienionych przepisów prawa.
4.Słuchacz będzie wiedział, w jaki sposób po wprowadzeniu przepisów prawa dostosować dokumenty przedszkolne do nowych wymogów.

Program szkolenia


1.    Ogólne zmiany dotyczące dokumentacji wynikające z ustaw i aktów prawnych – krótkie zestawienie.
2.    Zmiany w zakresie wymagań wobec szkół i placówek – rozporządzenie
z dnia 11 sierpnia  (Dz. U. z 2017r.,poz. 1611) – omówienie przykładowych rozwiązań, ustalenie zadań podnoszących jakość pracy.
3.    Nadzór pedagogiczny po nowemu, zmiany wynikające z nowego rozporządzenia, dokumentowanie i monitorowanie zadań wynikających z nadzoru.
4.    Nowa rola dyrektora i członków rady pedagogicznej w realizacji zadań wynikających z nadzoru, wymagań i kierunków polityki oświatowej państwa.
5.    Nowa budowa statutu  – aktualność zapisów według obowiązujących przepisów prawa, przykładowe rozwiązania.  Zmiany wynikające z ustawy-Prawo oświatowe i innych aktów prawnych mające wpływ na zapisy w statucie.
6.    Dokumentacja pomocy psychologiczno –pedagogicznej – omówienie zmian, sposobu dokumentowania, ustalenie procedur:
a)    nowe pojęcie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustalenie zadań;
b)    zadania związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie, nowa dokumentacja;
c)    nauczanie indywidualne - nowe rozwiązania i niezbędna dokumentacja;
d)    indywidualny tok nauczania i program jako wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, nowe rozwiązania w tym zakresie;
e)    wczesne wspomaganie dzieci i ich rodziców  - jak zaplanować i realizować zadania z nowego rozporządzenia
7.    Prognozowane zmiany dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli- omówienie, zaplanowanie rozwiązań.
8.    Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki – zmiany w przepisach prawa.
9.    Panel dyskusyjny.

Wykładowca


Halina Szymańska – edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

310.00 zł (koszt 1 osoby)

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE