Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

 

Newsletter
Dzielimy się naszą wiedzą z zakresu edukacji. Dołącz do naszego newslettera.

CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Kursy na zamówienie JST /organów prowadzących

Pełnisz nadzór nad placówkami oświaty w swoim mieście, gminie lub powiecie- chcesz zorganizować szkolenie dla swoich dyrektorów zgodne z Twoją wizją-bez problemu dostosujemy się do niej. Taka forma doskonalenia to skuteczna metoda wspierania pracy Państwa szkół. Prowadzenie szkoleń przez wybitnych ekspertów oraz niezwykle praktyczna formuła zajęć.

Finanse i ksiegowość
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych - zbiór instrukcji regulujących gospodarkę finansową w świetle zmian prawnych od 01.01.2016 r.
Finanse, inwentaryzacja, sprawozdawczość i wzory księgowań- obowiązki dyrektora i głównego księgowego w świetle zmian wynikających z Reformy Oświaty, dokumentacja i niezbędne procedury.
Finanse, inwentaryzacja, sprawozdawczość i wzory księgowań- obowiązki dyrektora i głównego księgowego w świetle zmian wynikających z Reformy Oświaty, dokumentacja i niezbędne procedury
FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE W ŚWIETLE ZMIAN W NOWYCH JEDNOSTKACH TWORZONYCH LUB PRZEKSZTAŁCONYCH W ZWIĄZKU REFORMĄ OŚWIATY
Inwentaryzacja krok po kroku -aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji
Kontrola finansowa i kontrola zarządcza a odpowiedzialność dyrektora placówki
Najnowsze regulacje w zakresie wynagrodzeń płac w oświacie. Urlopy i zasiłki macierzyńskie, elektroniczne zwolnienia lekarskie oraz aspekty prawne i praktyczne związane z zatrudnianiem pracowników oświaty w świetle zmian prawnych w roku 2016
Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń towarzyszących stosunkowi pracy zastosowanie -praktycznych aspektów prawa pracy dla pracowników samorządowych i nauczycieli w placówkach oświatowych
Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz kontrola ich wykorzystania
Planowanie wydatków na specjalną organizację nauki dzieci niepełnosprawnych
Polityka rachunkowości - Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych - zbiór instrukcji regulujących gospodarkę finansową.
Polityka rachunkowości- aspekty prawne i praktyczne
Regulamin ZFŚS oraz zasady gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych w świetle zmian o odpowiedzialności kierowników jednostek
Szczegółowe zasady rachunkowości i gospodarki finansowej jednostek budżetowych w świetle zmian w 2016 roku
UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH DO 30.000 EURO po zmianach w ustawie prawo zamówień publicznych związanych z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektyw prawa europejskiego
VAT od podstaw w placówkach oświatowych po centralizacji rozliczeń VAT –aspekty prawne i praktyczne rozliczeń jednostek budżetowych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz aparatem skarbowym
Zasady klasyfikacji budżetowej. Najczęściej popełniane błędy w klasyfikacji budżetowej
Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych w jednostkach oświatowych
Zasady wykorzystania, rozliczania i kontroli dotacji oświatowych. Dochodzenie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub nadmiernej wysokości

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Masz pytanie?

Masz pytanie związane z naszą ofertą? Zapraszam do kontaktu telefonicznego z naszymi pracownikami.

Jeśli twoje pytanie dotyczy zagadnień z dziedziny prawa oświatowego prosimy o kontakt z naszym zespołem Doradztwa Prawnego Eko-Tur.

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur