Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

 

Newsletter
Dzielimy się naszą wiedzą z zakresu edukacji. Dołącz do naszego newslettera.

CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Kursy na zamówienie JST /organów prowadzących

Pełnisz nadzór nad placówkami oświaty w swoim mieście, gminie lub powiecie- chcesz zorganizować szkolenie dla swoich dyrektorów zgodne z Twoją wizją-bez problemu dostosujemy się do niej. Taka forma doskonalenia to skuteczna metoda wspierania pracy Państwa szkół. Prowadzenie szkoleń przez wybitnych ekspertów oraz niezwykle praktyczna formuła zajęć.

Finanse i ksiegowość
Finanse, inwentaryzacja, sprawozdawczość i wzory księgowań- obowiązki dyrektora i głównego księgowego w świetle zmian wynikających z Reformy Oświaty, dokumentacja i niezbędne procedury.
FUNKCJONOWANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH- ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE W ŚWIETLE ZMIAN W NOWYCH JEDNOSTKACH TWORZONYCH LUB PRZEKSZTAŁCONYCH W ZWIĄZKU REFORMĄ OŚWIATY
Inwentaryzacja krok po kroku -aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji
Kontrola finansowa i kontrola zarządcza a odpowiedzialność dyrektora placówki
Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń towarzyszących stosunkowi pracy zastosowanie -praktycznych aspektów prawa pracy dla pracowników samorządowych i nauczycieli w placówkach oświatowych
Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz kontrola ich wykorzystania
Planowanie wydatków na specjalną organizację nauki dzieci niepełnosprawnych
Polityka rachunkowości - Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych - zbiór instrukcji regulujących gospodarkę finansową.
Polityka rachunkowości- aspekty prawne i praktyczne
UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH DO 30.000 EURO po zmianach w ustawie prawo zamówień publicznych związanych z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego dyrektyw prawa europejskiego
Zasady klasyfikacji budżetowej. Najczęściej popełniane błędy w klasyfikacji budżetowej

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur