Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

 

Newsletter
Dzielimy się naszą wiedzą z zakresu edukacji. Dołącz do naszego newslettera.

CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Kursy na zamówienie JST /organów prowadzących

Pełnisz nadzór nad placówkami oświaty w swoim mieście, gminie lub powiecie- chcesz zorganizować szkolenie dla swoich dyrektorów zgodne z Twoją wizją-bez problemu dostosujemy się do niej. Taka forma doskonalenia to skuteczna metoda wspierania pracy Państwa szkół. Prowadzenie szkoleń przez wybitnych ekspertów oraz niezwykle praktyczna formuła zajęć.

Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy
Budowanie systemu współpracy między dyrektorem szkoły, a organem prowadzącym w zakresie ruchu kadrowego
Czas pracy i urlopy pracowników niepedagogicznych
Dokumentacja związana ze stosunkiem pracy, prowadzenie i archiwizacja akt osobowych w aspekcie kontroli PIP, GIODO, roszczenia przed Sądem Pracy
Jak zbudować program wychowawczo-profilaktyczny, aby był ciekawy i skuteczny oraz zgodny z reformą oświaty
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w 8 klasowej szkole podstawowej
Nowe wymagania wobec szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Nowe zasady oceny pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych poprzez prowadzoną ewaluację zewnętrzną
Nowelizacja Karty Nauczyciela, czyli jak przygotować się do zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Zmiany w Karcie Nauczyciela i prawie oświatowym od 1 stycznia 2018 r.
Nowelizacja statutu szkoły. Statut szkoły/placówki po zmianach w systemie edukacji
Obowiązki dyrektora szkoły w roku szkolnym 2017/2018 wynikające ze zmian w systemie oświaty. Reforma oświaty a organizacja roku szkolnego 2017/2018
Organizacja systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 09 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz.1591)
Polityka kadrowa w oświacie- czas pracy i urlopy pracownicze
Polityka kadrowa w oświacie- zatrudnianie i zwalnianie pracowników w oparciu o arkusz organizacyjny szkoły/placówki oświatowej
Prawo oświatowe i prawo administracyjne w praktyce dyrektora przedszkola
Prawo Pracy- współpraca dyrektorów szkół z jednostką samorządu terytorialnego i związkami zawodowymi
Procedura przekazania- przyjęcia publicznej placówki oświatowej przez dyrektora. Przygotowanie do zmian w ustroju szkolnym, związanych z przekształceniami i likwidacją majątku szkół oraz inwentaryzacją
PROJEKTOWANIE PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ; Ruch kadrowy w oświacie w okresie specjalnych regulacji prawnych.
Przygotowanie środowiska szkolnego do zmiany w związku z reformą oświaty od strony psychologicznej i społecznej
Reforma oświaty 2017 - skutki kadrowe dla dyrektorów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Ruch kadrowy 2017/18 w kontekście reformy systemu oświaty
Rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 w świetle prawa oświatowego - w powiązaniu z nowymi zasadami przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych
System Informacji Oświatowej -nowelizacja systemu
WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI ORAZ PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH - ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW OŚWIATY W ŚWIETLE ZMIAN REFORMY OŚWIATY.
Zadania i obowiązki szkół /placówek oświatowych oraz organów prowadzących w ramach sprawozdawczości w zmodernizowanym Systemie Informacji Oświatowej
ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM I PRAWIE PRACY WYNIKAJĄCE Z PLANOWANEJ REFORMY EDUKACJI OD 1 WRZEŚNIA 2017 R. NOWY STATUS PRAWNY NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH. KURS DLA DYREKTORÓW I PRACOWNIKÓW DZIAŁU KADR
Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy wynikające z reformy edukacji od 1 września 2017 r.
Zmienione zasady gromadzenia danych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) w roku szkolnym 2017/2018. Ochrona danych osobowych w zbiorach zgromadzonych w szkole

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Masz pytanie?

Masz pytanie związane z naszą ofertą? Zapraszam do kontaktu telefonicznego z naszymi pracownikami.

Jeśli twoje pytanie dotyczy zagadnień z dziedziny prawa oświatowego prosimy o kontakt z naszym zespołem Doradztwa Prawnego Eko-Tur.

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur