Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Polityka kadrowa w oświacie- czas pracy i urlopy pracownicze

Kategoria: Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy


Opis szkolenia


Czas pracy nauczyciela, jego pensum, sposób rozliczania – to odwieczne problemy dla osób zajmujących się kadrami w szkole.

Na naszym szkoleniu otrzymasz  porady  dotyczące wymiaru pensum nauczycieli oraz świadczeń urlopowych. Dowiesz się jak rozliczać pensum nauczyciela zatrudnionego w placówkach różnego typu. Nasz ekspert pokaże
Ci sposoby ewidencji czasu pracy nauczyciela. Podczas kursu, dowiesz się między innymi, jak rozliczać wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy, a także jak udzielać urlopu pracowniczego.

Korzyści ze szkolenia


Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia z zakresy:
1.znaczenie czasu pracy w oświacie w ujęciu roku szkolnego z uwzględnieniem dni wolnych od pracy;
2.systemy i rozkłady czasu pracy, rozróżnia je i potrafi zastosować w zakładzie pracy;
3.zasady rozliczania wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy oraz sposoby dokumentowania pracy wykonanej;
4.zasady udzielania nauczycielom urlopów pracowniczych: wypoczynkowych, bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, okolicznościowych oraz innych dni wolnych

Program szkolenia


1.Pojęcie czasu pracy w oświacie. Czas pracy w ujęciu roku szkolnego.
2.Normy czasu pracy regulowane w Kodeksie pracy i Karcie Nauczyciela. Pojęcie czasu pracy. Systemy i rozkłady czasu pracy.
3.Pensum nauczycieli; powierzanie stanowisk kierowniczych
w oświacie, zniżki dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych; zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum.
4.Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.
5.Ewidencja czasu pracy.
6.Urlopy pracownicze oraz dni wolne od pracy przysługujące pracownikom. Uprawnienia rodzicielskie.
7.Prowadzenie akt osobowych pracownika: podział i układ akt, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji pracowniczej; odpisy i kopie. Świadectwo pracy.
8.Bezpieczne i higieniczne warunki pracy: badania lekarskie, szkolenia bhp, ryzyko zawodowe, wypadki przy pracy, uprawnienia przysługujące pracownikom niepełnosprawnym.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE