Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Polityka kadrowa w oświacie- zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Kategoria: Wyzwania nowego roku szkolnego

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik pozna różne formy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
z pracownikami niepedagogicznymi i nauczycielami; wykorzystuje przepisy prawa pracy
i prawa oświatowego, umiejętnie korzysta z orzecznictwa sądowego w tym zakresie; potrafi przewidzieć skutki spowodowane roszczeniami pracowników;
2. Uczestnik będzie potrafił przygotować niezbędne wzory pism związanych ze sprawami kadrowymi; potrafi zastosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące zasad doręczania korespondencji;
3. Uczestnik będzie potrafił dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej pracownika, związanej z rozwiązaniem stosunku pracy lub zmianą warunków pracy i płacy;
4. Słuchacz pozna zasady współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi reprezentującymi interesy pracownika;
5. Słuchacz zpozna aktualne zmiany w przepisach prawa pracy i wykorzystuje je w praktyce.

Program szkolenia


1. Wpływ zmian wynikających z nowej podstawy programowej, ramowych planów nauczania oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej na zatrudnianie nauczycieli
w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Arkusz organizacyjny szkoły (dane osobowe pracowników, dane statystyczne, wymagania kwalifikacyjne).
3. Proces zatrudniania pracowników (nauczycieli i pracowników samorządowych) – ogólne zasady i dokumentacja
4. Wygaśnięcie stosunku pracy – przypadki wynikające z Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela.
5. Wydanie pracownikowi świadectwa pracy – zmiany w przepisach prawa pracy.
6. Najnowsze orzecznictwo SN, stanowiska PIP, MEN w sprawach związanych z zasadami zatrudniania nauczycieli i pracowników samorządowych.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE