Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Nadzór nad pracodawcą, kontrole zewnętrzne w szkole i placówce oświatowej publicznej oraz niepublicznej

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej

Korzyści ze szkolenia


Słuchacz poznaje:
- procedury kontroli zewnętrznych w szkołach i placówkach oświatowych,
- zasady swobodnego rozwoju związków zawodowych,
- oddziaływanie prawa cywilnego na odpowiedzialność pracodawcy i jej zakres
Słuchacz potrafi:
- wykorzystywać w praktyce aktualny stan prawny, uwzględniając orzecznictwo Naczelnych Sądów Administracyjnych, Sądów Pracy, rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i interpretacji właściwych ministrów,
- sporządzić odwołanie od decyzji, zaleceń wynikających z kontroli zewnętrznych,
- tworzyć podstawy współdziałania pracowników w zarządzaniu szkołą,
- współdziałać ze związkami zawodowymi,
- rozstrzygać spory indywidualne pracowników.

Program szkolenia


1.      Nadzór organu prowadzącego szkołę:
a)      organizacja pracy szkoły,
b)      bezpieczeństwo i higiena pracy uczniów i nauczycieli,
c)      uprawnienia organu prowadzącego wynikające z nadzoru wobec dyrektora szkoły.
2.      Organ sprawujący nadzór pedagogiczny i jego zadania w zakresie kontroli dyrektora szkoły.
3.      Współdziałanie pracodawcy ze związkami zawodowymi. Społeczna inspekcja pracy.
a)      związki zawodowe w zakładzie pracy,
b)      porozumienia ze związkami zawodowymi pracowników oświaty,
c)      zadania społecznego inspektora pracy.
4.      Nadzór i kontrola innych organów:
a)      Państwowa Inspekcja Pracy (opinie i stanowiska),
b)      Państwowa Inspekcja Sanitarna,
c)      Państwowa Straż Pożarna,
d)      regionalne izby obrachunkowe,
e)      kontrola skarbowa,
f)       Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (opinie i decyzje).
5.      Sądy pracy i sądy administracyjne – wybrane orzecznictwo. 

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE