Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Organizacja ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej


Opis szkolenia


Korzyści ze szkolenia


Uczestnicy:
- zostaną zapoznani z najnowszymi zmianami w prawie oświatowym, związane z wymaganiami i nadzorem pedagogicznym
- dowiedzą się, jak realizować kierunki polityki oświatowej państwa
- dowiedzą się, jak zbudować projekt, harmonogram i raport z ewaluacji wewnętrznej
- będą potrafili wymagane zadania zaplanować w pracy w zespołach nauczycielskich
- dowiedzą się, jak pracować nad podniesieniem jakości pracy szkoły wykorzystując narzędzia ewaluacji.
- będą przygotowani do ewaluacji zewnętrznej

Program szkolenia


1.  Analiza wymagań zawartych w ustawie o systemie oświaty
2.  Wymagania, jako działania strategiczne i priorytetowe w planowaniu i organizowaniu pracy szkoły/placówki.
3.  Tworzenie „Mapy jakości” szkoły.
4.  Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym  i wynikające stąd zadania.
5.  Realizacja głównych kierunków polityki oświatowe państwa na rok szkolny 2016/17
6.  Omówienie głównych założeń dotyczących ewaluacji.
7.  Sprawna ewaluacja - główne zadania. Zegar ewaluacyjny.
8.  Przełożenie wyników i wniosków z ewaluacji wewnętrznej 
9.        Metody, techniki i narzędzia – zasady tworzenia.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE