Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Program profilaktyki i program wychowawczy

Kategoria: Kształcenie i wychowanie


Opis szkolenia

 

Korzyści ze szkolenia


Cele zajęć:
- przygotowanie do wprowadzenia zmian w szkolnych programach profilaktycznych i wychowawczych,
- podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w zakresie współpracy z rodzicami w obszarze zapobiegania uzależnieniom.

Program szkolenia


 • Program profilaktyki i program wychowawczy 
 • Założenia szkolnego programu profilaktycznego i programu wychowawczego
 • Podstawa  prawna   działań  profilaktycznych oraz wychowawcze  podejmowanych  w  szkole
 • Współpraca nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych
 • Diagnoza obszarów problemowych
 • Cele i zadania szkolnego programu profilaktyki oraz wychowania
 • Plan działań profilaktycznych i wychowawczych
 • Narzędzia i techniki badawcze pomocne w ocenie sytuacji ucznia  i rodziców
 • Ewaluacja programu profilaktyki oraz programu wychowanie
 • Podniesienie skuteczności działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
 • Współpraca z rodzicami w zakresie wychowania i działań profilaktycznych
 • Współpraca z środowiskiem pozaszkolnym 

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE