Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Sprawny sekretariat w szkole - wpływ najnowszych zmian w prawie na pracę sekretariatu szkoły/placówki oświatowej oraz zadania wynikające z Systemu Informacji Oświatowej

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej


Opis szkolenia

Szkolenie składa się z dwóch modułów:
1.Moduł  SEKRETARIAT
2.Moduł SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

Całe szkolenie oparte jest o najnowsze przepisy dotyczące pracy sekretariatu szkoły (KPA, prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, ochrona danych osobowych, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, archiwizacji) oraz prowadzenia zmodernizowanego Sytemu Informacji Oświatowej (ustawy wprowadzające SIO oraz rozporządzenia wykonawcze MEN). Ponadto każdy uczestnik zostanie wyposażony we wzory dokumentów pomocne przy prowadzeniu sekretariatu szkolnego

Korzyści ze szkolenia


Podczas szkolenia nasz ekspert wyjaśni m.in.:
-Kiedy i jakie przepisy KPA należy stosować w sekretariacie
-Jak zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych
-Jak tworzyć instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykazu akt
-Na czym polega obowiązek w postaci prowadzenia metryki sprawy
-Jak powinna działać składnica akt w szkole
-Jakie są techniczne wymogi instalacji i obsługi programu do obsługi SIO
-Jak wprowadzać dane do poszczególnych modułów SIO

Program szkolenia


1.       Zasady prowadzenia spraw kancelaryjnych. Tworzenie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt zgodnie ze zmianami wprowadzonymi poprzez nowelizację ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.
2.      Dokumentacja uczniowska i dokumentacja szkolna. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.
3.       Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego – prowadzenie metryki sprawy; przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, oraz wydawanie zaświadczeń i duplikatów.
4.       Kontrola wewnętrzna druków ścisłego zarachowania w szkole. Rejestr pieczęci firmowych i pieczęci urzędowych.
5.       Kontrola obowiązku przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego. Decyzje administracyjne dyrektora szkoły.
6.       Praktyczne aspekty gromadzenia danych w zmodernizowanym SIO w  roku szkolnym 2016/17

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE