Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

VAT od podstaw w placówkach oświatowych po centralizacji rozliczeń VAT –aspekty prawne i praktyczne rozliczeń jednostek budżetowych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz aparatem skarbowym

Kategoria: Finanse i ksiegowość


Opis szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób teoretyczny i praktyczny podstawowej wiedzy i zasad mających wpływ na prawidłową organizację rachunkowości i gospodarki finansowej umożliwiającej prawidłowe prowadzenie rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zmian w sprawie  podatku Vat w placówkach oświatowych po centralizacji rozliczeń tego podatku.
Omówione zostaną bardzo szczegółowo aktualne przepisy w zakresie centralizacji Vat, obowiązkowego wdrożenia jednolitego pliku kontrolnego oraz praktyczne aspekty rozliczeń podatku Vat, sporządzanie niezbędnej ewidencji , dokumentacji oraz deklaracji.
Poruszony zostanie także bardzo ważny aspekt odpowiedzialności kierowników jednostek, głównych księgowych w świetle zmian w tym zakresie w roku 2016 – „roku przejściowym” oraz  w świetle zmian od roku 2017

Korzyści ze szkolenia


1.Zdobycie niezbędnej wiedzy.
2.Przedstawienie praktycznych aspektów i problematyki
3.Wymiana doświadczeń podczas bloku pt. "pytania od uczestników".

Program szkolenia


1.Podstawy prawne
Akty prawne UE i prawa krajowego
Przepisy prawa miejscowego
Zarządzenia dyrektora jednostki ze szczególnym 
uwzględnieniem kontroli zarządczej 
 
2.Centralizacja rozliczeń VAT i jednolity plik kontrolny
Dokumentacja regulująca politykę centralizacji Vat
Obowiązki rejestracji nowego podmiotu
Obowiązki aktualizowania zawartych umów przez jednostki budżetowe
Prewspółczynnik ,współczynnik struktury sprzedaży
Jednolity plik kontrolny- elementy,mechanizmy i terminy
 
3.Podatnik podatku Vat oraz definicje ustawowe
Kto jest podatnikiem podatku Vat
Pojęcie działalności gospodarczej wg ustawy Vat
Zakres przedmiotowy
Zakres podmiotowy
Definicje podatku naliczonego i podatku należnego
Stawki podatku Vat
Moment powstania obowiązku podatkowego (momenty szczególne)
 
4.Prawidłowe prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu Vat
Faktura VAT-sprzedaż i zakupy
Faktura korygująca
Nota korygująca
Odwrotne obciążenie po stronie nabywcy-obowiązki
Odwrotne obciążenie po stronie sprzedawcy-obowiązki
Faktura RR (na stołówkach)
Refakturowanie
Duplikaty faktur
Przechowywanie faktur
Prowadzenie rejestru zakupu Vat
Prowadzenie rejestru sprzedaży Vat
 
5. Sporządzanie deklaracji Vat
Prawidłowe ujęcie danych z ewidencji w deklaracji
Korekta deklaracji Vat
Czynny żal-kiedy składać do US
Terminy składania deklaracji Vat
Rodzaje rozliczeń (miesięczne/kwartalne)
Zwrot podatku lub przeniesienie nadwyżki na następny okres rozliczeniowy
Zakup środków trwałych a deklaracja Vat
 
6 .Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego przez jednostki budżetowe
Odliczenia Vat od pojazdów samochodowych(nabycie, najem, leasing, zakup paliwa, wydatki eksploatacyjne) – szczególne ewidencje
Usługi noclegowe i gastronomiczne
Faktury od nieuczciwych kontrahentów
 
7.  Nowe pojęcie kontroli zarządczej w sferze finansów publicznych (uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych i standardów kontroli zarządczej ).
a) istotne centra kontroli finansowo księgowej).
8. Dyscyplina finansów publicznych:
zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Ordynacja podatkowa-Prawo karno-skarbowe
9 .Pytania uczestników-panel dyskusyjny.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE