Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

PROJEKTOWANIE PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018 - ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ; Ruch kadrowy w oświacie w okresie specjalnych regulacji prawnych.

Kategoria: Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy


Opis szkolenia

Szkolenie pozwoli Państwu poznać aktualne przepisy prawne dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/2018.
Po szkoleniu będziecie Państwo mogli podejmować  decyzje kadrowe związane z organizacją nowego roku szkolnego, a wynikające ze zmienionych przepisów ustawy Karta Nauczyciela.

Poznacie Państwo przykładowe rozwiązania stosowane przez organy prowadzące w celu realizacji lokalnej polityki oświatowej. 
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół/placówek oświatowych.

Korzyści ze szkolenia


Celem zajęć jest dostarczenie informacji na temat skutecznego i zgodnego z prawem opracowania arkusza organizacji szkoły.

Podczas szkolenia:
1. Uczestnik poznaje aktualne podstawy prawne tworzenia arkusza organizacji szkoły na przyszły rok szkolny.
2. Uczestnik potrafi dokonać sprawdzenia zawartości i poprawności arkusza organizacji oraz szkolnych planów nauczania przedstawionych przez dyrektora szkoły.
3. Uczestnik potrafi dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej nauczyciela, związanej z ruchem kadrowym w szkole.

Program szkolenia


1.     Zasady tworzenia i opiniowania arkusza organizacji szkoły/placówki oświatowej z uwzględnieniem nowych szkolnych planów nauczania w szkole podstawowej:
·       Podstawy prawne;
·       Zawartość arkusza organizacji szkoły/placówki; wpływ organu prowadzącego
·       Nadzór nad kwalifikacjami nauczycieli;
·       Budowa szkolnych planów nauczania na poszczególne etapy kształcenia w oparciu o nowe, ramowe plany określone przez MEN;
·       Uprawnienia rady pedagogicznej i związków zawodowych na etapie tworzenia arkusza organizacji szkoły/placówki;
2.     Formy zatrudniania pracowników pedagogicznych:
·        Zatrudnianie w oparciu o zapisy Karty Nauczyciela,
·        Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z kodeksu pracy
·        Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z   ustawy o systemie oświaty,
·        Umowy cywilno-prawne w szkole publicznej i niepublicznej;
3.     Zmiany stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych zgodnie z Kartą Nauczyciela w okresie przejściowym wprowadzania reformy oświaty:
·        Powierzenie stanowiska kierowniczego w szkole,
·        Przeniesienie na własną prośbę; Przeniesienie z urzędu za zgodą nauczyciela,
·        Przeniesienie z urzędu bez zgody nauczyciela,
·        Przeniesienie w stan nieczynny,
·        Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania,
·        Uzupełnienie etatu w innej szkole,
·        Urlop bezpłatny z art.70 .
4.     Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony i poprzez mianowanie w okresie przejściowym wprowadzania reformy oświaty:
5.     Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia (ograniczenia zatrudnienia) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego:
·        Rodzaje kryteriów,
·        Kolejność stosowania
6.     Przykłady dokumentów i rozwiązań:
·        Nowe szkolne plany nauczania
·        Dokumenty kadrowe

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE