Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018 w świetle prawa oświatowego - w powiązaniu z nowymi zasadami przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych

Kategoria: Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy


Opis szkolenia


Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz przepisy ustawy wprowadzającej tę ustawę spowodowały, że przestały obowiązywać przepisy rozdziału 2a ustawy o systemie oświaty dotyczące przyjmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form  wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.
W dużej mierze zostały one przeniesione do rozdziału 6 Prawa oświatowego. Nie można jednak pominąć kilku zmian, które pojawiły się w ustawie oraz zostały zaproponowane w projektach rozporządzeń MEN dotyczących rekrutacji, gdyż mają one wpływ na realizację zadań w zakresie rekrutacji zarówno przez organy prowadzące, jak i przez dyrektorów placówek. Bardzo istotna jest także duża zmiana w procedurze oraz terminach przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych, których kształt jest uzależniony od wyników rekrutacji. 
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione przykłady dokumentów:
·        uchwała rady gminy ws. zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół, w tym określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
·        wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
szkole podstawowej
·        zgłoszenie do szkoły podstawowej
·        zarządzenie dyrektora ws. powołania komisji rekrutacyjnej i określenia regulaminu jej pracy.

Korzyści ze szkolenia


Przygotowanie uczestników szkolenia do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 oraz zgodnego z procedurami ustalenia organizacji pracy szkół i placówek.
W tym:
1. Przypomnienie, uporządkowanie i poznanie nowych zasad rekrutacji do szkół i placówek - w oparciu o nowe przepisy Prawa Oświatowego
2. Doskonalenie umiejętności prawidłowego przygotowania dokumentów niezbędnych
w procesie rekrutacji - w zakresie kompetencji organu prowadzącego, dyrektora, komisji rekrutacyjnej.
3. Poznanie nowej procedury przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, w korelacji z przebiegającą równolegle rekrutacją.

Program szkolenia


1. Zmiany w podstawie prawnej przeprowadzania procesu rekrutacji wynikające z nowych przepisów prawa oświatowego – związane z nimi zadania dla organu prowadzącego
i dyrektora.
2. Kryteria rekrutacji, sposób ich ustalania i zasady dokumentowania ich spełniania.
3. Etapy, terminy i harmonogram działań w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Zadania i zasady pracy komisji rekrutacyjnej oraz rola przewodniczącego – dokumentowanie prac komisji.
5. Procedura odwoławcza przysługująca kandydatowi w przypadku odmowy przyjęcia.
6. Zasady ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji.
7. Szczególne zasady rekrutacji do:
- do publicznych przeszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego –konieczność zagwarantowania miejsc dla 3-latków
- do publicznych szkół podstawowych
- do publicznych szkół sportowych/oddziałów sportowych i publicznych szkół mistrzostwa sportowego/oddziałów mistrzostwa sportowego
- do publicznych oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach ogólnodostępnych
- do publicznych oddziałów międzynarodowych
- do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
8. Nowy tryb przygotowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek – planowanie organizacji pracy w nowym roku szkolnym przed zakończeniem rekrutacji.
 
W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione przykłady dokumentów:
·        uchwała rady gminy ws. zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół, w tym określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
·        wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
szkole podstawowej
·        zgłoszenie do szkoły podstawowej
·        zarządzenie dyrektora ws. powołania komisji rekrutacyjnej i określenia regulaminu jej pracy.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE