Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Decyzje kadrowe- zwolnienia w szkołach i placówkach oświatowych- problematyka, zasady rozwiązania oraz zmiany treści stosunku pracy nauczycieli

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej

Korzyści ze szkolenia


W czasie tego praktycznego szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
- Jak postępować w przypadku zmniejszającej się liczby godzin dla nauczycieli - jakie masz możliwości i które z nich są najkorzystniejsze?
- Co zrobić, by uniknąć zwolnienia nauczyciela, któremu brakuje godzin?
- Jak zgodnie z prawem przenieść nauczyciela do innej placówki?

Program szkolenia


 1. Formy zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
  • Umowa o pracę na czas nieokreślony
  • Umowa o pracę na czas określony (zasady zawierania tych umów, okres obowiązywania umowy, urlop wypoczynkowy przy umowach na czas określony),
  • Umowa na zastępstwo (przesłanki jej zawierania, problem zatrudniania na zastępstwo w czasie wakacji szkolnych)
  • Mianowanie
 2. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem
  • Przyczyny leżące po stronie nauczyciela
  • Przyczyny organizacyjne
 3. Prawne zasady zmniejszenia wymiaru etatu nauczyciela
  • Postępowanie przy umowach o pracę
  • Ograniczenie etatu nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania (procedury, terminy)
 4. Możliwe sposoby uniknięcia rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem, dla którego brakuje godzin
  • Uzupełnianie etatu (świadczenia z ZFŚS, dodatek za wysługę lat itd.).
  • Przeniesienie do innej szkoły
  • Zmiana stanowiska pracy
 5. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
  • Współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy).
  • Forma wypowiedzenia.
  • Przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia.
  • Wręczenie wypowiedzenia (w tym w czasie nieobecności nauczyciela w pracy), skuteczne doręczenie za pośrednictwem poczty
  • Okres wypowiedzenia i zastosowanie skróconego okresu, gdy dyrektor nie zdąży wręczyć wypowiedzenia do końca maja
  • Pouczenie nauczyciela o możliwości przejścia w stan nieczynny (konsekwencje dla nauczyciela i szkoły)
  • Szczególna ochrona stosunku pracy
  • Obowiązek wypłacenia odpraw pieniężnych (wysokość, obliczanie, termin wypłaty)
  • Rozliczenie się z nauczycielem zwalnianym z pracy (ekwiwalent za urlop, świadczenie urlopowe, świadczenia z ZFŚS, wydanie świadectwa pracy itp.)
 6. Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia
  • Postępowanie sądowe.
  • Postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE