Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

 

Newsletter
Dzielimy się naszą wiedzą z zakresu edukacji. Dołącz do naszego newslettera.

CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Szkolenia rad pedagogicznych dla szkół

W ramach jednego spotkania, przeszkolisz całą radę pedagogiczną. Każde grono pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi twojej szkoły staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe. Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.

Reforma oświaty 2017/2018
Diagnoza jako podstawa pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Narzędzia diagnostyczne.
Dualny system kształcenia zawodowego w Polsce – szanse i zagrożenia.
Efektywna diagnoza jako podstawa tworzenia programu wychowawczo- profilaktycznego.
Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela szkoły zawodowej elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły zawodowej
Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły w świetle nowych wymagań
Indywidualizacja kształcenia w szkole zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN, dotyczącymi: indywidualnego nauczania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształcenia specjalnego.
Jak przygotować się do zmian związanych z oceną pracy nauczyciela zgodnie ze zmianami w KARCIE NAUCZYCIELA i projektowanymi aktami wykonawczymi.
Kształtowanie postaw. Wychowanie ku wartościom.
Metoda projektu edukacyjnego w szkole podstawowej zgodnie z nową podstawą programową.
Nauczyciel w zmianie czyli jak sobie radzić w obliczu reformy oświaty
Niska frekwencja uczniów w szkole jako przyczyna niepowodzeń szkolnych.
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej
Nowelizacja Karty Nauczyciela, czyli jak przygotować się do zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli. Zmiany w Karcie Nauczyciela i prawie oświatowym od 1 stycznia 2018 r.
NOWELIZACJA STATUTU SZKOŁY. STATUT SZKOŁY/PLACÓWKI PO REFORMIE OŚWIATY
Ocena pracy nauczyciela. Co rada pedagogiczna powinna wiedzieć w tym zakresie.
Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN.
Organizacja pracy z uczniem z niepełnosprawnościami w świetle zmienionych przepisów w roku szkolnym 2017/18
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Podstawa programowa kształcenia ogólnego w ośmioklasowej szkole podstawowej
Praca z uczniem w klasach VII – VIII
Prawo oświatowe dla nauczycieli w kontekście reformy
Program wychowawczo-profilaktyczny zgodny z nową podstawą programową z 14 lutego 2017r.
Przygotowanie środowiska szkolnego do zmian w roku szkolnym 2017/2018 - praca z uczniem w młodszym wieku szkolnym
Przygotowanie środowiska szkolnego do zmiany w związku z reformą oświaty od strony psychologicznej i społecznej
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty
Rozwijanie myślenia twórczego i umiejętności uczenia się - zadania szkoły wynikające z nowej podstawy programowej i nowego rozporządzenia o pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Szkolenie z elementami warsztatów z nabycia podstawowej wiedzy przez nauczycieli klas I-IV o zasadach „gry w szachy”
Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o efektywną diagnozę.
WERYFIKACJA, ANALIZA I NOWELIZACJA STATUTU. STATUT SZKOŁY/PLACÓWKI PO REFORMIE OŚWIATY
WOLONTARIAT JAKO FORMA KSZTAŁCENIA POSTAW PROSPOŁECZNYCH
Zespół dobrze zintegrowany w dobie reformy oświaty
Zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz inne zmiany w ustawie o systemie oświaty i przepisach wykonawczych związane z jej realizacją
Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy wynikające z planowanej reformy edukacji od 1 września 2017 r. Nowy status prawny nauczycieli
Zmiany w systemie kształcenia zawodowego od 1 września 2017 r.

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur