Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

 

Newsletter
Dzielimy się naszą wiedzą z zakresu edukacji. Dołącz do naszego newslettera.

CO DOSTANIESZ OD NAS OPRÓCZ SZKOLENIA?
  •   Telefoniczny dyżur eksperta

4 razy w miesiącu bezpłatne konsultacje prawne z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych.

  •   A dlaczego warto korzystać z porad naszego
    radcy prawnego?

Jako dyrektor odpowiadasz za wszystkie decyzje. Nawet jeśli nieświadomie popełnisz błąd, możesz ponieść surowe konsekwencje prawne. Mając wsparcie w postaci porady prawnej masz pewność, że działasz zgodnie z prawem.

  •   E-serwis dla dyrektorów i nauczycieli

Nielimitowany dostęp do bazy artykułów, wydań oraz wzorów dokumentów. W jednym miejscu masz wszystko ze świata oświaty www.edurada.pl

Szkolenia rad pedagogicznych dla szkół

W ramach jednego spotkania, przeszkolisz całą radę pedagogiczną. Każde grono pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi twojej szkoły staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe. Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.

Prawo i organizacja na co dzień
Bezpieczeństwo w szkole - budowanie szkolnego systemu bezpieczeństwa w szkole/placówce
BHP w szkole
DOKUMENTOWANIE PRACY NAUCZYCIELA
Etyka pracownika niepedagogicznego oraz tworzenie kodeksu etycznego
Etyka zawodu nauczyciela oraz tworzenie kodeksu etycznego
Integracja Rady Pedagogicznej - zespół dobrze zintegrowany
Kurs dla kierowników wypoczynku
Mobbing w miejscu pracy - rozpoznawanie i przeciwdziałanie zjawisku
Modernizacja systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego
Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
Normy a bezpieczeństwo w szkole
Ochrona danych osobowych dla nauczycieli oraz dyrektora z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego
Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych z uwzględnieniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
Ochrona danych osobowych w pracy nauczyciela
Odpowiedzialność prawna nauczycieli. Wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych
Organizacja bezpiecznych wyjazdów i wycieczek szkolnych - kurs dla opiekunów i kierowników wycieczek szkolnych
Organizacja pracy nauczyciela w nowym roku szkolnym
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Podstawy prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Praca z radą pedagogiczną
Prawa ucznia i prawa człowieka
Prawo autorskie i prawa pokrewne dla nauczycieli z uwzględnieniem stanu aktualnego prawnego
Prawo oświatowe dla nauczycieli
Prawo oświatowe dla szkół artystycznych
Procedura na wypadek podejrzenia zaniedbywania ucznia w domu rodzinnym z uwzględnieniem odpowiedzialności nauczycieli.
Uprawnienia nauczycieli podstawowe regulacje prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego
Zadania zespołów nauczycielskich prowadzące do jak najwyższego poziomu spełnienia wymagań we wszystkich obszarach działalności szkoły
Zespoły nauczycielskie. Pracujemy razem. Budowanie zespołów nauczycielskich

SZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Poznajmy się

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur