Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Podstawa programowa w szkole podstawowej w klasach 1-3

Kategoria: Kształcenie


Opis szkolenia


Szkolenie eksponuje zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego wraz ze zmianami z 2014r. Kładzie nacisk na efekty kształcenia wpisane w dokument, ale podkreśla również obowiązek kształcenia umiejętności ponadprzedmiotowych. Wskazuje  konieczność prowadzenia diagnoz na wstępie, indywidualizowania, dostosowywania do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, wyboru programów nauczania, planowania dydaktycznego i monitorowania.  Przedmiotem uwagi jest realizacja  zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej.

Korzyści ze szkolenia


Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

- znają swoje zadania wpisane w podstawę programową;
- umieją wprowadzać elementy zmiany we własnej praktyce edukacyjnej;
- potrafią monitorować realizację nowej podstawy programowej.

Program szkolenia


 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego głównym instrumentem regulującym pracę szkoły
      i nauczyciela.
 • Zmiany w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej wprowadzone w 2014r.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
 • Wymagania edukacyjne na pierwszym etapie kształcenia oraz zalecane warunki i sposoby realizacji
      podstawy programowej.
 • Programowanie procesu edukacyjnego.
 • Sposoby monitorowania wdrażania nowej podstawy programowej (przez nauczyciela oraz dyrektora
      szkoły).

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE