Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Prawo oświatowe dla szkół artystycznych

Kategoria: Prawo i organizacja na co dzień

Korzyści ze szkolenia


Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

- Będą mieli możliwość weryfikacji własnych działań podejmowanych w szkole z aktualnym stanem prawnym.
- Uzyskują informacje o podstawowych zmianach w prawie pracy a także poznają najnowsze przepisy w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, oceniania, nowelizacji statutu i regulaminów obowiązujących w szkole artystycznej.

Program szkolenia


 • Podstawowe akty prawa obowiązujące nauczyciela.
 • Zmiany obowiązujące od 1 września 2011 r.
 • Status prawny nauczycieli (w placówkach feryjnych i nieseryjnych)
 • Uprawnienia i przywileje. Urlopy pracownicze – zmiany w prawie pracy.
 • Zmiany dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Nowe zadania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.
 • Nowelizacja statutu szkoły – aktualny stan prawny a projekt zmian.
 • Wewnątrzszkolne ocenianie – zmiany dotyczące terminów i procedur.
 • Dokumentacja przebiegu nauczania w szkole artystycznej: arkusze ocen, dzienniki zajęć lekcyjnych –      wersja na nośnikach papierowych elektronicznych;
 • Działalność innowacyjna i eksperymentalna w szkole artystycznej
 • Przestrzeganie przepisów bhp w szkołach i placówkach oświatowych.
 • Organizacja wycieczek i imprez, procedury i regulaminy.
 • Procedura awansu zawodowego nauczycieli i oceny pracy.
 • Przestrzeganie obowiązujących w zakładzie pracy zarządzeń, procedur i regulaminów w tym procedur      wynikających z kontroli zarządczej.
 • Odpowiedzialność karna, porządkowa i dyscyplinarna nauczycieli.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE