Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Ochrona danych osobowych dla nauczycieli oraz dyrektora z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego

Kategoria: Prawo i organizacja na co dzień


Opis szkolenia


Informacje o szkoleniu:

 • szkolenie dla Rad Pedagogicznych,
 • czas trwania 4 – 5 godzin dydaktycznych

Cele szkolenia:

 • zapoznanie uczestników z tematyką ochrony danych osobowych w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym,
 • omówienie podstawowych błędów prawnych oraz sposobów ich unikania

Korzyści ze szkolenia


- dla dyrektora - uzyskanie większej świadomości co do konsekwencji nieprzestrzegania omawianych przepisów prawa
- dla nauczycieli - uzyskanie spokoju o prawidłowość swoich działań oraz związanej z nimi dokumentacji
- dla wszystkich - zyskanie umiejętności praktycznego zastosowania omawianych przepisów prawnych
- dla wszystkich - udostępnienie wzorów dokumentów omawianych podczas szkolenia
- dla wszystkich - nabycie umiejętności właściwego z punktu widzenia prawnego sposobu myślenia o ochronie danych osobowych

Program szkolenia


 1. Ochrona danych osobowych w szkole.
 • podstawowe informacje dotyczące regulacji ustawowej oraz zakresu zastosowania ustawy o ochronie danych osobowych,
 • rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez szkołę ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych – błędy podczas przetwarzania danych osobowych,
 • prawa osób, których dane osobowe dotyczą, a niewypełnienie obowiązków w tym zakresie przez nauczycieli,
 • obowiązki dyrektora jako administratora danych osobowych,
 • zasady przetwarzania oraz zabezpieczenia danych osobowych,
 • dokumentacja szkolna z zakresu danych osobowych,
 1. Prowadzenie korespondencji z rodzicami uczniów.
 1. Błędy przy prowadzeniu strony internetowej szkoły – elementy wiedzy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 1. Aspekty praktyczne na przykładach konkretnych spraw w tym postępowań sądowych
 • zebrania w szkole,
 • odczytywanie wiadomości o uczniach,
 • uroczystości w szkole, zawody sportowe a zdjęcia,
 • olimpiady, konkursy a ochrona danych osobowych,
 • wywieszanie na korytarzach szkolnych zdjęć, informacji o uczniach, prac plastycznych, a ochrona danych osobowych.
 1. Zmiany w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych – na co zwracać uwagę?
 • nowe obowiązki dyrektora oraz skorelowane z nimi nowe obowiązki nauczycieli,
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 • zmiany w dokumentacji oraz sposobie kontroli.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE