Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kategoria: Polecane przez EKO-TUR

Korzyści ze szkolenia


Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Program szkolenia
Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. Obowiązek zorganizowania w szkole przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy spoczywa na dyrektorze szkoły, który zgodnie z § 2 cytowanego rozporządzenia zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek

 1. Zasady postępowania na miejscu wypadku
 2. Zaburzenia przytomności: padaczka, cukrzyca, omdlenia, porażenia prądem, wstrząs mózgu
 3. Rany i krwotoki (ĆWICZENIA)
 4. Urazy kości i stawów: zwichnięcia, skręcenia, złamania, uraz kręgosłupa
 5. Ciała obce: w drogach oddechowych, w uchu i nosie, w oku (ĆWICZENIA)
 6. Zatrucia
 7. Ukąszenia, pogryzienia, użądlenia
 8. Odmrożenia, poparzenia
 9. Wypadki lokomocyjne
 10. Zaburzenia układu krążenia: zawały serca, wstrząsy
 11. Zaburzenia układu oddechowego: astma, utonięcia, odma
 12. Ocena stanu poszkodowanego
 13. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego i dziecka: sztuczne oddychanie, zewnętrzny masaż serca, ćwiczenia na fantomie z AED
 14. Profilaktyka wypadków

Poznajmy się

Dane kontaktowe