Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Szkoła jako centrum życia społeczno-kulturowego

Kategoria: Wyzwania współczesnej szkoły


Opis szkolenia

Zadaniem nowoczesnej szkoły jest być ważną instytucją życia społecznego i kulturowego w społeczności lokalnej niezależnie od miejsca swego funkcjonowania.
Szkolenie poświęcone jest metodom sprzyjającym pozyskiwaniu sił społecznych do realizacji szkolnych zadań, a także temu, jak zaspokajać potrzeby społeczno- kulturalne różnorodnych społeczności lokalnych i organizować je jako środowisko przyjazne dla realizowanych zadań oświatowych.
Na naszym szkoleniu ekspert podpowie, w jaki sposób stworzyć plan działań szkoły, harmonogram jego realizacji, a także jak później koordynować i promować ten proces.

Korzyści ze szkolenia


Nauczyciele po odbytym szkoleniu:
- Potrafią stworzyć plan promocji szkoły jako centrum społeczno-kulturowego dla swojego środowiska lokalnego
- Umieją stworzyć atrakcyjną ofertę współpracy ze społecznością rodziców, władzami lokalnymi i innymi partnerami
-Świadomie dbają o integrację szkoły ze środowiskiem lokalnym w trosce o poprawę jakości pracy wychowawczej i dydaktycznej placówki
- Budują pozytywny klimat społeczny oparty na wzajemnym zrozumieniu i współpracy z różnymi podmiotami lokalnymi
- Znają własne mocne strony i wiedzą, w jaki sposób można je wykorzystać na rzecz prawidłowego oddziaływania na środowisko lokalne.
- Chcą świadomie i celowo kreować wizerunek placówki.

Program szkolenia


 
 1. Zadania społeczno-kulturowe szkoły określone w obowiązującym prawie m.in. w
  1.  Ustawie o systemie Oświaty
  2.  podstawie programowej
 2. Integracja Rady Pedagogicznej wokół zadania uczynienia szkoły centrum społeczno-kulturalnym
 3. Analiza mocnych i słabych stron szkoły w aspekcie realizacji zadania
 4. Analiza potrzeb środowiska lokalnego
 5. Analiza możliwości współpracy szkoły ze środowiskiem
  1. poszukiwanie partnerów
 6. Warsztaty w opracowaniu strategii działania.
  1. Rada Pedagogiczna jako zespół projektowy do spraw współpracy z rodzicami, władzami lokalnymi, innymi partnerami
  2. wykorzystanie potencjału uczniów do realizacji działań o charakterze społecznym i kulturalnym
 7. Prawo synergii i wykorzystanie go we współpracy ze środowiskiem na rzecz poprawy efektów  pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły.
  1. analiza korzyści dla szkoły wynikających ze współpracy ze środowiskiem
 8. Warsztaty w zakresie promowania działań placówki edukacyjnej – dostępne narzędzia.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE