Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Informacja zwrotna - wykorzystanie w komunikacji z rodzicami

Kategoria: Informacja zwrotna - właczenie do codziennej pracy szkoły, spełnianie wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN w sprawie wymagań wobec szkół i placówek


Opis szkolenia

Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka i bez ich wsparcia trudne jest osiągnięcie sukcesów edukacyjnych. Współpraca rodziców ze szkołą jest niezbędna i ważna dla obu stron. Niestety coraz częściej współpraca z rodzicami nie układa się dobrze – zmienia się nastawienie rodziców do szkoły i nauczycieli, zmieniają się oczekiwania obu stron.

Szkolenie ma na celu wyposażenie nauczycieli w narzędzia pozwalające na jak najskuteczniejszą komunikację z rodzicami, szczególnie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Korzyści ze szkolenia


1. Zapoznanie nauczycieli z "punktem widzenia rodziców" - skąd się biorą trudni rodzice?
2. Wyposażenie nauczycieli w narzędzie mające na celu poprawienie komunikacji interpersonalnej
3. Przedstawienie genezy najczęściej występujących sytuacji trudnych i sposobów radzenia sobie z nimi
4. Wsparcie asertywności nauczycieli

Program szkolenia


1.      Trudności w komunikacji z rodzicami: geneza trudnych postaw rodziców.
2.      Skuteczna komunikacja kluczem do sukcesu: informacja zwrotna jako narzędzie poprawy relacji z rodzicami.
3.      Przekazywanie konstruktywnej informacji zwrotnej: elementy, ilość, forma przekazu.
4.      Typy odbiorców informacji zwrotnej.
5.      Nauczyciel odbiorcą informacji zwrotnej od rodzica: umiejętność przyjmowania IZ, radzenie sobie z krytyką. 

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE