Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Rozbudzenie motywacji do rozwoju poprzez coaching pedagogiczny

Kategoria: Rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela


Opis szkolenia

Coaching pedagogiczny jest szkoleniem przygotowującym pracowników placówek oświatowych do takiego prowadzenia rozmów z uczniami, które motywuje do trwałego rozwoju. Właściwie poprowadzone rozmowy zachęcają uczniów do współpracy, odkrywania własnych możliwości rozwoju, rozbudzania zainteresowań i zwiększają u nich poczucie odpowiedzialności za osiągane wyniki. 

Korzyści ze szkolenia


Korzyści dla nauczyciela, dyrektora i placówki oświatowej
- Profesjonalne wsparcie uczniów w procesie rozwoju osobistego.
- Większa pewność siebie w procesie nauczania i wychowania.
- Lepsze efekty w procesie nauczania i wychowania.
- Budowanie lepszych relacji z uczniami i rodzicami.
- Wyeliminowanie lub zredukowanie liczby sytuacji konfliktowych.
Korzyści dla ucznia
- Poczucie odpowiedzialności za własny rozwój.
- Lepsze poznanie własnego potencjału oraz wewnętrznych ograniczeń.
- Wzmocnienie poczucia wewnętrznej wartości oraz rozbudzenie motywacji do rozwoju.

Program szkolenia


1.     Istota coachingu pedagogicznego.
·        Budowa kultury coachingu w szkole.
·        Zasady coachingu stosowanego przez nauczycieli.
·        Zachowanie nauczyciela w procesie coachingu.
·        Budowanie klimatu szacunku dla nauczyciela i ucznia.
 
2.     Narzędzia wykorzystywane w coachingu pedagogicznym.
·        Uświadamianie uczniom odpowiedzialności za efekty.
·        Koncentracja uwagi nauczyciela i ucznia na faktach.
·        Budowanie wiarygodności nauczyciela w procesie coachingu.
·        Zadawanie pytań ułatwiające zidentyfikowanie problemów.
·        Zadawanie pytań ułatwiających samodzielne rozwiązanie problemów.
·        Sztuka aktywnego słuchania wypowiedzi ucznia.
·        Sztuka ukierunkowywania coachingowanego ucznia.
·        Pozytywna komunikacja podczas coachingu pedagogicznego.
·        Sztuka udzielania informacji zwrotnych uczniom.
·        Wzmacnianie motywacji uczniów do rozwoju.
 
3.     Proces coachingu pedagogicznego.
·        Warunki techniczne do przeprowadzania coachingu pedagogicznego.
·        Określenie celów w rozwoju coachingowanego ucznia.
·        Analiza aktualnej sytuacji coachingowanego ucznia.
·        Analiza możliwości coachingowanego ucznia.
·        Określenie planu działania coachingowanego ucznia.
·        Przegląd postępów w rozwoju coachingowanego ucznia.
·        Wsparcie coachingowanego ucznia w procesie rozwoju.

Poznajmy się

Dane kontaktowe