Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Agresja rówieśnicza - stawianie granic. Zachowanie w sytuacji zagrożenia

Kategoria: Wyzwania współczesnej szkoły


Opis szkolenia


Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący przeciwdziałania zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży krytycznie ocenił stan przygotowania placówek oświatowych do realizacji statutowych obowiązków placówek. NIK zwrócił uwagę na konieczność poprawy stanu bezpieczeństwa uczniów, podejmowania w tym zakresie, koniecznych działań przez dyrektora i nauczycieli. Udział w szkoleniu pozwoli przygotować szkołę na wypadek sytuacji kryzysowych, pozwoli przygotować rozwiązania, które zwiększą skuteczność procesów wychowawczych i profilaktycznych. Określi zadania i obowiązki nauczycieli w sytuacjach trudnych. Przygotuje nauczycieli do skutecznej pomocy uczniom i przekazywania im odpowiedniej wiedzy dotyczącej problemu agresji i obrony przed zachowaniami agresywnymi.

Korzyści ze szkolenia


1. Przygotowanie nauczycieli do realizacji działań profilaktycznych.
2. Poznanie zasad skutecznej profilaktyki w szkole.
3. Stworzenie zgodnego z prawem programu profilaktyki i programu wychowawczego w zakresie zachowań agresywnych uczniów

Program szkolenia


  • Przyczyny zachowań agresywnych uczniów, przejawy agresji
  • Sposoby unikania i eliminowania zachowań agresywnych
  • Przeciwdziałanie agresji w szkole
  • Dokumentowanie działań szkoły
  • Program profilaktyki i program wychowawczy

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE