Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Podstawy prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Kategoria: Prawo i organizacja na co dzień


Opis szkolenia

Analiza obowiązków i odpowiedzialności nauczycieli w kontekście teoretycznym oraz praktycznym.

Korzyści ze szkolenia


1. dla dyrektora - uzyskanie większej świadomości co do konsekwencji nieprzestrzegania omawianych przepisów prawa oświatowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego w pracy nauczyciela
2. dla nauczycieli - uzyskanie spokoju o prawidłowość swoich działań oraz związanej z nimi dokumentacji,
3. dla wszystkich - zyskanie umiejętności praktycznego zastosowania omawianych przepisów prawnych.

Program szkolenia


1.      Prawo rodzinne i opiekuńcze w pracy PPP. Współpraca z rodzicami.
 
a)      Władza rodzicielska a uprawnienia nauczycieli (ograniczenie władzy rodzicielskiej, wyrok sądu a wpływ na pracę w PPP, brak kontaktu z rodzicami, rodzina zastępcza, kuratela)
b)      Dziecko objęte terapią, a zgoda rodziców.
c)      Odbieranie dziecka z PPP. Zgoda na samodzielny powrót dziecka.
 
2.      Elementy ochrony danych osobowych, prawa do wizerunku oraz obowiązki nauczyciela
 
a)        Rodzaje danych osobowych przetwarzanych przez PPP ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych – błędy podczas przetwarzania danych osobowych,,
b)        udostępnianie dokumentów rodzicom, sądowi, prokuraturze.
c)        Nauczyciel PPP przed sądem – zwolnienie z tajemnicy.
 
3.      Zasady odpowiedzialności  nauczycieli
 
a)      podstawowe informacje dotyczące regulacji ustawowych oraz zakresu stosowania odpowiedzialności,
b)      rodzaje roszczeń, osoby uprawnione,
c)      przebieg postępowań sądowych,
d)      przykłady praktyczne 

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE