Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela szkoły zawodowej elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły zawodowej

Kategoria: Reforma oświaty 2017/2018


Opis szkolenia


Szkolenie skierowane jest do rad pedagogicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którym zależy na umiejętnym wprowadzeniu zmian w pracy swojej szkoły. Składa się z dwóch części : teoretycznej, w której uczestnicy szkolenia poznają standardy jakości kształcenia zawodowego w powiązaniu z badaniami ewaluacyjnymi , oraz część praktyczna- pozyskana wiedza posłuży do uświadomienia konieczności doskonalenia własnego warsztatu pracy nauczyciela i zespołów oraz wypracowania wniosków, które posłużą do wprowadzenia zmiany.

Korzyści ze szkolenia


1. Przekazanie wiedzy w zakresie ewaluacji, monitorowania, standardów jakości kształcenia zawodowego
2. Doskonalenie umiejętności z zakresu przeprowadzania zespołu nauczycieli przez zmianę, w tym: stawiania celów oraz planowania działań w zakresie zmian w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela i obszarów jego pracy,
3. Opracowanie narzędzi ewaluacyjnych do badania jakości pracy nauczyciela podlegających monitorowaniu

Program szkolenia


  1.   Standardy kształcenia zawodowego i obszary pracy szkoły zapewniające wysoką jakość kształcenia zawodowego  
  2.   Ewaluacja właściwa a ewaluacja pozorna pracy szkoły  
  3.   Rola i zadania nauczyciela a ewaluacja jego pracy w nurcie „badania w działaniu”  
  4.   Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości – zasady współdziałania nauczycieli w zakresie zapewniania wysokiej jakości kształcenia zawodowego  
  5.   Monitorowanie jako proces systematycznego obserwowania jakości podejmowanych działań – obszary monitorowania  
  6.   Opracowanie planu działania i narzędzi do badania jakości  

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE