Grupa Eko-Tur Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz

Lekcje wychowawcze w duchu nowej podstawy programowej

Kategoria: Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2017/2018


Opis szkolenia

W efekcie zmian w systemie oświaty wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, konieczne stało się określenie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół, uwzględniającej nową strukturę poszczególnych typów szkół.

Zgodnie z UPO przez podstawę programową wychowania przedszkolnego lub podstawę programową kształcenia ogólnego należy rozumieć: obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych        i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych
Zatem podstawa programowa wyznacza cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Ten zaś nada kształt planom pracy wychowawczej dla poszczególnych klas,a tym samym będzie wytyczał tematykę zajęć z wychowawcą.Zadaniem szkoły jest więc budowanie pomostu między edukacją i wychowaniem oraz zintegrowanie oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych.

Korzyści ze szkolenia


1. Poznanie zapisów nowej podstawy programowej dot. wychowania i profilaktyki.
2. Wskazanie zależności pomiędzy podstawą programową a szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym i tematyką zajęć z wychowawcą.
3. Wyznaczenie celów wychowawczych wynikających z nowej podstawy programowej.
4. Przygotowanie scenariuszy zajęć z wychowawcą.

Program szkolenia


1.Wychowanie w świetle zapisów prawa.
2. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny.
3. Plan wychowawczy dla klas - tematyka godzin z wychowawcą.
4. Metody aktywizujące w procesie wychowania.
5. Plany i scenariusze lekcji wychowawczych - przykłady z różnych obszarów wychowania wyznaczonych przez nową podstawę programową.

 

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

NASZE PUBLIKACJE