Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Realizacja idei edukacji włączającej jako obowiązkowe zadanie szkół.

Kategoria: Kierunki polityki oświatowej na rok szkolny 2017/2018


Opis szkolenia

Podniesienie jakości edukacji włączającej jako realizacja kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 to ważne zadanie dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Realizacja tego zadania wiąże się ze znajomością przez rady pedagogiczne idei edukacji włączającej, roli szkoły i nauczycieli  w przygotowaniu dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami do autonomicznego funkcjonowania w przyszłości.

Poniżej przedstawiony program szkolenia, przygotowuje nauczycieli i pracowników oświaty do efektywnej realizacji tego zadania.

Korzyści ze szkolenia


- znają idee edukacji włączającej,
- skutecznie rozpoznają potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami,
- realizują w codziennej praktyce nauczanie włączające uczniów z różnymi niepełnosprawnościami.

Program szkolenia


1.     Zasady edukacji włączającej,
2.     Różnice pomiędzy edukacją integracyjną a edukacją włączającą,
3.     Rozpoznawanie potrzeb uczniów z różnymi niepełno sprawnościami i sposobów ich zaspokajania,
4.     Zadania nauczycieli, pracowników szkoły w zakresie realizacji edukacji włączającej,
5.     Współpraca szkoły z rodzicami uczniów niepełnosprawnych, ze środowiskiem, z różnorodnymi instytucjami w celu realizacji edukacji włączającej.

Poznajmy się

Dane kontaktowe