Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Newsletter
Dzielimy się naszą wiedzą z zakresu edukacji. Dołącz do naszego newslettera.
Najczęściej wybierane pozycje
Dowiedz się więcej na edurada.pl

KURS KWALIFIKACYJNY ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ OŚWIATOWĄ grupa "S 14"- PRZEPRASZAMY BRAK WOLNYCH MIEJSC

Kategoria: Mazowsze- Warszawa


Opis szkolenia

KURS ZGODNIE Z PROGRAMEM MEN I ZA ZGODĄ MAZOWIECKIEGO KO

Korzyści ze szkolenia


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 listopada 2009 r.)

CEL KURSU:
- przygotowuje do zarządzania placówką w oświatową,
- pozwala spełnić warunki wymagane do wzięcia udziału w konkursie na dyrektora szkoły,
- wyposaża w praktyczne umiejętności i narzędzia potrzebne do kierowania placówką.

Program szkolenia


• zarządzanie i kierowanie oświatą,
• planowanie i organizacja pracy szkoły,
• dokumentacja wewnątrzszkolna,
• prawo oświatowe,
• zagadnienia finansowe,
• zagadnienia kadrowe w oświacie,
• zamówienia publiczne,
• bezpieczeństwo w szkole,
• nadzór pedagogiczny,
• ocenianie wewnątrzszkolne,
• pomiar dydaktyczny,
• praca z radą pedagogiczną,
• promocja szkoły,
• psychologia szefa,
• współpraca z rodzicami,
• jakość w edukacji

WARUNKI ZALICZENIA:
• udział w zajęciach dydaktycznych
• opracowanie i przedstawienie pracy zaliczeniowej,
• odbycie praktyk kierowniczych,
• egzamin pisemny (test).
• dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu i kopii dyplomu

Najbliższe zajęcia14 i 15 czerwca 2014, ZAKOŃCZENIE: 30 sierpnia 2014

Czas trwania:
Kurs będzie realizowany w oparciu o "Program ramowy kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej" wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w sierpniu 1999 r., czyli dwa semestry, łącznie 210 godzin. (wykłady, warsztaty, konsultacje).


Koszt- 2100 zł -w koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe)

nr konta: ING Bank Śląski  66 1050 1054 1000002229065251

Regulamin organizacji kursu kwalifikacyjnego „Zarządzanie oświatą”
 
1. Podstawą wpisania na listę uczestników jest prawidłowo wypełniony i przesłany formularz zgłoszeniowy. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
2. Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faxem lub mailem) najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Odwołanie obecności w terminie późniejszym wiąże się  z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 50%.
 
3. Kurs skierowany jest do:
 
- osób pełniących funkcje wicedyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

- osób pełniących funkcje dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
- nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184 z dnia 3 listopada 2009 r., poz. 1436)
 
4. Warunki ukończenia kursu:
 
1) pełne rozliczenie finansowe (wpłata 2 100,00 zł)
2) praca dyplomowa
3) zaliczenie egzaminu
4) odbycie praktyk kierowniczych w wymiarze 26 godz. dydaktycznych                                                
5) obecność na zajęciach potwierdzona wpisami wykładowców
    (dopuszczalna absencja 10 %)
6) przedłożenie zaświadczenia o zatrudnieniu (wymagane wykształcenie wyższe
    z przygotowaniem pedagogicznym) oraz kserokopii dyplomu potwierdzającej nabycie przygotowania pedagogicznego
 
5. Formy płatności:
 
Płatność może być zrealizowana jednorazowo bądź, po wcześniejszym uzgodnieniu, rozłożona na dwie lub cztery raty, płatne comiesięcznie. Pierwsza wpłata powinna być dokonana przed rozpoczęciem zajęć.

Wykładowca


Halina Szymańska, Robert Ludwiniak, Wojciech Turewicz, Mariusz Głowacki, Artur Foremski, Bogdan Żerkowski, Renata Gąsior,  Dorota Smolińska

Napisz do nas

Dane kontaktowe

  • +48 22 841 62 08
    +48 22 841 62 31
  • Al. Promienistych 6
    02-648 Warszawa
  • Nr konta: ING Bank Śląski
    66 1050 1054 1000 0022 2906 5251

Jak do nas dojechać

Jak dojechać - mapa