Kształcenie na odległość a możliwości i potrzeby wszystkich uczniów

Korzyści

1

Poznanie podstaw prawnych dotyczących obowiązku indywidualizacji procesu nauczania

2

Przygotowanie do diagnozy: środowiska klasowego i każdego ucznia

3

Indywidualizacja procesu lekcyjnego, prac domowych i oceniania

4

Uświadomienie istoty zmian w zakresie metod pracy z uczniami w kształceniu na odległość

5

Planowanie pracy dydaktycznej w wirtualnej przestrzeni edukacyjnej z wykorzystaniem metody grywalizacji

Opis

Terminy powrotu do nauczania stacjonarnego ulegają kolejnym przesunięciom. Oznacza to dalsze doskonalenie metod i form pracy w kształceniu na odległość z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb każdego ucznia. Niepokojące wyniki kontroli NIK , która wykazała, że większość szkół nie diagnozuje potrzeb uczniów w zakresie poprawy umiejętności uczenia się, wskazują na konieczność organizacji pracy uwzględniającej indywidualizację procesu kształcenia. Udział w szkoleniu dostarczy Państwu wiedzę niezbędną do umiejętnego rozpoznania strategii uczenia się uczniów. Dzięki szkoleniu nauczyciele poznają narzędzia do diagnozy, sposoby indywidualizacji procesu kształcenia w środowisku wirtualnym. Nabędą umiejętności wdrażania metod i technik indywidualizacji w kształceniu na odległość.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne indywidualizacji procesu nauczania - zadania nauczycieli w edukacji zdalnej
  • Charakterystyka zespołu klasowego i każdego ucznia
  • Dostosowywanie metod pracy do zdiagnozowanych potrzeb uczniów w kształceniu na odległość
  • Grywalizacja i metoda WebQuestu - metody przyjazne mózgowi i skuteczne sposoby indywidualizacji

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas