Bezpieczeństwo a promocja zdrowia

Korzyści

1

Wiedza czym jest zdrowie rozumiane jako równowaga oraz poczucie dobrostanu.

2

Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów w zakresie niepokojących sygnałów wskazujących na depresję, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, przynależność do sekt.

3

Wiedza w jaki sposób interweniować oraz jak wykorzystać posiadane przez szkolę zasoby.

Opis

Każde Grono Pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi Twojej szkoły, placówki staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe.
Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.

Program szkolenia

  • Zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów w świetle przepisów prawnych.
  • Rozpoznawanie potrzeb uczniów wymagających wsparcia w zakresie zdrowia
  • Budowanie i ewaluacja programu wychowawczego z elementami profilaktyki, a działania prozdrowotne.
  • Dobór działań oraz programów profilaktycznych do potrzeb środowiska szkolnego.
  • Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb uczniów, w tym udzielanie pomocy w stanach kryzysu psychicznego
  • Wykorzystanie lokalnych zasobów pomocowych w działaniach interwencyjnych oraz naprawczych wobec uczniów pozostających w kryzysie.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas