Niska frekwencja uczniów w szkole jako przyczyna niepowodzeń szkolnych

Korzyści

1

Uczestnik po szkoleniu zna akty prawne dot. uczęszczania do szkoły, oceniania, klasyfikowania, egzekucji obowiązku szkolnego.

2

Uczestnik diagnozuje przyczyny szkolnej absencji, projektuje działania naprawcze.

Opis

Nieobecność uczniów na lekcjach jest jedną z przyczyn ich niepowodzeń  edukacyjnych

Niska frekwencja uczniów jest problemem wielu szkół, które podejmują różnorodne działania na rzecz jej poprawy. Frekwencja jest nierozerwalnie powiązana z funkcją wychowawczą szkoły, stąd też obowiązek diagnozowania przyczyn nieobecności uczniowskich i projektowania działań naprawczych.

Program szkolenia

  • Obowiązek szkolny i obowiązek nauki w obowiązujących aktach prawnych.
  • Przyczyny absencji związane z uczniem, domem i szkołą.
  • Frekwencja jako przedmiot ewaluacji wewnętrznej.
  • Propozycje przeciwdziałania absencji uczniowskiej.
  • Szkolna interwencja profilaktyczna.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas