Wdrożenie aktualnych wytycznych i procedur dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom oświaty w szkole

Korzyści

1

Wdrożenie i praktyczne zastosowanie regulacji prawnych podczas pandemii i sytuacji kryzysowej.

2

Zapoznanie z przepisami prawa i wytycznymi MEN, GIS, MZ.

3

Umiejętność planowania i podejmowania skutecznych działań w trakcie trwania sytuacji kryzysowej i po jej zakończeniu.

4

Doskonalenie umiejętności pracy z radą pedagogiczną w kierunku opracowania strategii działań antykryzysowych adekwatnych do specyfiki szkoły/placówki.

5

Nabycie umiejętności organizacji pracy zapewniającej bezpieczeństwo pracy i nauki, prowadzenie właściwej dokumentacji.

Opis

Szkolenia ma za zadanie zapoznanie z aktualnymi wytycznymi MEN,GIS i MZ oraz wsparcie dyrektorów szkół w budowaniu systemu bezpieczeństwa w szkole, wzmocnienie ochrony zdrowia i życia dzieci podczas pobytu w szkole i poza nią, uwrażliwienie na sprawy bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa psychicznego) dzieci i młodzieży, skuteczne rozwiązywania konfliktów na terenie szkoły, zapewnienie możliwości wsparcia psychologicznego społeczności szkolnej w sytuacjach trudnych i kryzysowych, koordynacja i uzgodnienie działań w z innymi jednostkami w obszarze bezpieczeństwa, zmniejszenie rozmiaru zachowań patologicznych. Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwem ucznia to podstawowy obowiązek szkoły i nauczycieli, zwłaszcza w trakcie epidemii i związanych z nią nasilających się problemów i kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży. 

Program szkolenia

  • Przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa. Regulacje i wytyczne GIS, MEN, MZ do pracy podczas pandemii
  • Wdrożenie i zastosowanie obowiązujących procedur kompatybilnych ze specyfiką placówki
  • Bezpieczeństwo pracy i nauki. Organizacja pracy nauczycieli i pracowników obsługi szkoły. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja
  • Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
  • Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły
  • Sytuacje kryzysowe w szkole (m.in. COVID-19, depresja dzieci i młodzieży, używki, zagrożenia terrorystyczne, kataklizmy)
  • Działania profilaktyczno-wychowawcze
  • Zapisy dotyczące bezpieczeństwa w prawie wewnątrzszkolnym. Dokumentacja zdarzeń i sytuacji kryzysowych

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas