Jak opracować szkolny program wychowawczo-profilaktyczny z uwzględnieniem aktualnej sytuacji oraz wytycznych MEiN

Korzyści

1

Uczestnicy w wyniku udziału w szkoleniu znają podstawowe wytyczne do przygotowania tegorocznego programu wychowawczo-profilaktycznego

2

analizują czynniki ryzyka i czynniki chroniące w konkretnej placówce

3

konstruują poprawny i atrakcyjny program wychowawczo-profilaktyczny

Opis

Jak czytamy w wytycznych MEN na rok szkolny 2021/22 „Dyrektorzy szkół zostaną zobligowani do modyfikacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego o treści związane z przeciwdziałaniem COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych na podstawie diagnozy czynników chroniących i ryzyka dla szkoły. Następnie kuratorzy oświaty będą prowadzili monitoring w zakresie przygotowywanych przez szkoły programów wychowawczo-profilaktycznych, z uwzględnieniem wyników aktualnej diagnozy”. 
Zatem prawidłowa konstrukcja programu i jego właściwa, ale też atrakcyjna dla uczniów forma realizacji to zadanie, któremu należy obecnie – u progu nowego roku szkolnego poświęcić sporo uwagi. Zapraszamy Państw na szkolenie, które pomoże poprawnie zrealizować to działanie szkoły.

Program szkolenia

  • Analiza wytycznych MEN w zakresie treści wychowawczych i profilaktycznych.
  • Analiza potrzeb i możliwości środowiska szkolnego – wnioski z ewaluacji programu z poprzedniego roku szkolnego.
  • Konstruowanie programu – krok po kroku.
  • Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego jako zadanie każdego nauczyciela.
  • Formy i metody realizacji programu – przykłady dobrych praktyk.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas