Zadania wychowawcy klasy w trakcie pracy zdalnej – elementy wsparcia wychowawczego ucznia i jego rodzica

Korzyści

1

Poznanie podstawowych regulacji prawnych dotyczących zadań wychowawcy klasy.

2

Zdobycie wiedzy jak w warunkach kształcenia na odległość skutecznie wypełniać funkcje wychowawcy klasy.

3

Umiejętność organizacji pracy wychowawcy klasowego.

4

Umiejętność modyfikowania zadań wychowawczych tak, aby były właściwie dostosowane do formuły kontaktu online.

Opis

W myśl obowiązujących obecnie przepisów nauczyciele pełniący funkcje wychowawców powinni nadal je realizować w formule zdalnego kontaktu i wsparcia na odległość. To wsparcie wychowawcze w sytuacji nauczania zdalnego jest również ogromnie potrzebne rodzicom, którzy mimowolnie stali się domowymi nauczycielami i potrzebują  wsparcia merytorycznego ze strony wykwalifikowanych pedagogów. Trzeba też powiedzieć, że ta niecodzienna sytuacja, w której znaleźli się uczniowie, generuje w nich dodatkowe emocje, stres i frustracje. Odczucia te udzielają się również rodzicom. Środowisko domowe ucznia tym bardziej potrzebuje wsparcia ze strony wychowawcy klasy. Istotny jest również element procesu wychowawczego, podstawą skuteczności którego jest trwałość relacji ucznia, rodzica i wychowawcy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że wywiązywanie się z funkcji wychowawcy klasy jest podstawą do odpowiedniego świadczenia finansowego. Jak właściwie wywiązać się z tego zadanie dowiecie się Państwo na naszym szkoleniu.  

Program szkolenia

  • Podstawy prawne organizacji procesu wsparcia wychowania w warunkach szkoły na odległość
  • Nowa definicja wychowawcy klasy – wychowawca wspierający on-line
  • Narzędzia i organizacja pracy wychowawczej z uczniem na odległość
  • Metody i narzędzia wsparcia rodziców w zakresie procesu wychowawczego.
  • Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego do formuły on-line.
  • Przykłady działań wychowawczy jakie mogą podejmować wychowawcy w obecnej sytuacji.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas