Analiza i interpretacja wyników egzaminu ósmoklasisty oraz innych badań efektów kształcenia zewnętrznych i wewnętrznych

Korzyści

1

Nauczyciel potrafi dokonać oceny szkolnych wyników kształcenia.

2

Znajomość podstawowych pojęć i procedury pomiaru dydaktycznego.

3

Umiejętność dokonania analizy statystycznej i jakościowej sprawdzianu, testu czy egzaminu zewnętrznego.

4

Umiejętność komunikowania uczniom i rodzicom wyniku pomiaru dydaktycznego.

5

Planowanie działań podnoszących efekty kształcenia.

Opis

Przepisy prawa oświatowego nakładają na szkoły, nauczycieli i dyrektorów realizację nowej podstawy programowej, ale również i nowe obowiązki, wynikające z aktualnych przepisów. Wprowadzenie nowej reformy oświaty sprawiło ,iż wielu nauczycieli znalazło się w nowej rzeczywistości zawodowej. Do podstawowych zadań szkoły należy dbałość o właściwą efektywność kształcenia uczniów. Aby ten proces mógł zaistnieć grono pedagogiczne musi posiąść umiejętność analizy i interpretacji wyników nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzanych w szkole sprawdzianów, testów kompetencji, egzaminów próbnych, czy wreszcie egzaminów zewnętrznych. Szkolenie zapozna nauczycieli z narzędziami i technikami pracy, które sprawią ,że będą oni potrafili taką analizę i interpretację dokonać .

Program szkolenia

  • Pojęcie jakości nauczania w kontekście efektywności szkolnej.
  • Pomiar dydaktyczny.
  • Taksonomia celów kształcenia.
  • Ocena szkolnych wyników kształcenia - wskaźniki efektywności szkolnej
  • Analiza ilościowa i jakościowa wyników sprawdzianów, testów kompetencji, egzaminów próbnych i egzaminów zewnętrznych
  • Komunikowanie wyników i podejmowanie działań zmierzających do poprawy efektywności kształcenia.
  • Model kompleksowego wsparcia szkoły w obszarze analizy i interpretacji wyników kształcenia

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas