Motywowanie uczniów w zdalnym nauczaniu. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne.

Korzyści

1

Poznanie technik motywacji na praktycznych przykładach.

2

Dostrzeżenie istoty kreowania pozytywnej atmosfery, własnego zaangażowania i postaw w motywowaniu uczniów do nauki i kształceniu kompetencji kluczowych.

3

Dostrzeżenie roli właściwej komunikacji w motywowaniu i angażowaniu uczniów do nauki online.

4

Otrzymanie propozycji kreatywnego scenariusza zajęć, uwzględniającego diagnozę i bieżącą obserwację zespołu klasowego.

Opis

Kształcenie zdalne wymaga od nauczycieli dużego zaangażowania i znajomości zewnętrznego i wewnętrznego środowiska ucznia. Przygotowane szkolenie pomoże nauczycielom, adekwatnie do specyfiki palcówki i sytuacji podjąć istotne działania, angażujące i zachęcające ucznia do pracy. Podczas szkolenia nauczyciele  zostaną  zmotywowani  i otrzymają  pakiet praktycznych i istotnych informacji do pracy z zespołem klasowym w formie online.

Program szkolenia

  • Definicja i zakres pojęcia motywacji oraz inteligencji motywacyjnej
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz jej wpływ na proces nauczania i uczenia się zdalnie.
  • Wyznaczniki pozytywnej atmosfery uczenia się i sposoby jej osiągania w kształceniu na odległość.
  • Dobór metod pracy w zdalnym nauczaniu jako czynnik angażujący i motywujący uczniów do pracy.
  • Przykłady zajęć lekcyjnych z zastosowaniem wybranych metod aktywizujących uczniów w warunkach domowych.
  • Komunikacja interpersonalna jako podstawa pozytywnej atmosfery społecznej wpływającej na proces motywowania uczniów.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas