Kształcenie zawodowe w nowej odsłonie – zadania nauczycieli

Korzyści

1

Poznanie obowiązków nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego i przygotowania uczniów do egzaminu zawodowego.

2

Poznanie procedur wprowadzania modyfikacji programów nauczania dla zawodu w celu ich dostosowania do możliwości realizacji za pomocą technik kształcenia na odległość.

3

Określenie efektów kształcenia praktycznego, które mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia

Opis

Nauka na odległość stała się koniecznością i stanowi dla  wszystkich nauczycieli wyzwanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe w okresie ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty, kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest możliwe zarówno w zakresie kształcenia ogólnego, jak i zawodowego. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego mogą być prowadzone w sposób zdalny przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

Na podstawie analizy podstaw programowych nauczyciele kształcenia zawodowego powinni wybrać z dopuszczonego do użytku w szkole programu nauczania zawodu te treści nauczania, które można zrealizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik może być przeprowadzona w klasach (semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych.

Główny cel to przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań wynikających ze zmian prawa oświatowego  dotyczącego  ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu oświaty zarówno w zakresie   kształcenia  zawodowego  w szkołach ponadpodstawowych . Zadania te polegają nie tylko na prowadzeniu nauczania w sposób zdalny ale również na takiej modyfikacji programów nauczania zawodu , by wybrać te treści nauczania, które można realizować z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość szczególnie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Program szkolenia

  • Realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego a przygotowanie ucznia do egzaminu zawodowego - monitorowanie realizacji.
  • Modyfikacja programów nauczania dla zawodu /określenie efektów kształcenia praktycznego / w celu ich dostosowania do możliwości realizacji za pomocą technik kształcenia na odległość.
  • Przykładowe materiały do wykorzystania w kształceniu zawodowym.
  • Warunki i zasady korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej - wybrane zagadnienia.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas