Pomiar dydaktyczny. Jak najlepiej wykorzystać jego wyniki w indywidualnym i zespołowym planowaniu pracy szkoły?

Korzyści

1

Znajomość podstawowych pojęć związanych z pomiarem dydaktycznym.

2

Umiejętność zaplanowania narzędzi diagnozy edukacyjnej.

3

Uczestnik po szkoleniu potrafi wykorzystać wyniki diagnozy w planowaniu indywidualnym i zespołowym.

Opis

Ocenianie należy do codziennych obowiązków w pracy nauczyciela, ale jest ono również jednym z najtrudniejszych zadań.  Stosowanie zasad pomiaru dydaktycznego ułatwia znacznie to zadanie. Prowadzenie badań diagnostycznych wymaga określenia metod i narzędzi badawczych oraz przyjęcia procedur stosowanych do badania i diagnozowania określonego obszaru

Program szkolenia

  • Pomiar dydaktyczny - wprowadzenie, konstruowanie wymagań, operacjonalizacja celów, pożądane właściwości pomiaru dydaktycznego
  • Ewaluacja i planowanie procesu dydaktycznego w kontekście wyników pomiaru dydaktycznego
  • Planowanie pracy w skali roku i etapu edukacyjnego w oparciu o nową podstawę programową i wymagania państwa
  • Wyniki sprawdzianu/egzaminu a praca nauczyciela na etapie planowania, realizowania, sprawdzania
  • Zespołowe działania nauczycieli w planowaniu działań na rzecz jakości nauczania
  • Zasady konstruowania narzędzi pomiaru

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas