Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego

Korzyści

1

Znajomość podstawy programowej, jej celi, zadań szkoły.

2

Umiejętność opracowania planu kierunkowego, wynikowego lub planu metodycznego dotyczącego nadzoru nad rytmicznością realizacji podstawy programowej;

3

Umiejętność zaplanowania monitorowania ilościowego, jakościowego i organizacyjnego realizacji podstawy programowej

Opis

Każde Grono Pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi Twojej szkoły, placówki staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe.
Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.

Program szkolenia

  • Podstawa programowa a program nauczania – obudowa prawna
  • Obowiązki nauczyciela i dyrektora szkoły związane z realizacją podstawy programowej
  • Sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  • Priorytety MEN w dziedzinie nadzoru pedagogicznego – realizacja w szkole i dokumentowanie
  • Pojęcie monitorowania, sposoby i narzędzia służące do monitorowania.
  • Przykładowe narzędzia służące do monitorowania wdrażania podstawy programowej

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas