Indywidualizacja kształcenia w szkole zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami MEN, dotyczącymi: indywidualnego nauczania, pomocy psychologiczno - pedagogicznej i kształcenia specjalnego

Korzyści

1

Po szkoleniu uczestnicy zapoznają się zasadami indywidualizacji kształcenia uczniów w szkole, wynikającymi z przepisów prawa oświatowego.

2

Uczestnicy znać będą zadania wychowawcy, nauczyciela, specjalistów wynikające z tych przepisów.

3

Uczestnicy będą wiedzieli jak dostosować kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do nowych wymagań.

Opis

Szkoły są zobowiązane dostosować kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie. Szkolenie ma na celu udoskonalenie działań w tym zakresie w szkole

Program szkolenia

  • Indywidualne nauczanie zgodne z nowym rozporządzeniem w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
  • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna - nowe formy pomocy.
  • Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem.
  • Nowe zadania dla szkół, wychowawców, nauczycieli, specjalistów.
  • Dostosowanie wewnątrzszkolnych regulacji do nowych wymogów.
  • Przykładowe wzory dokumentów, np. wniosków, IPET-Ów, pism.
  • Diagnoza i doskonalenie działań w szkole.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas