Praca z uczniem ze spektrum autyzmu (dawniej Zespół Aspergera)

Korzyści

1

Uczestnicy w wyniku szkolenia pozyskają wiedzę na temat spektrum autyzmu

2

poznają specyfikę funkcjonowania uczniów z zaburzeniami autystycznymi

3

zaprojektują pracę z uczniem ze spektrum autyzmu

Opis

Od stycznia 2022 roku nastąpiła modyfikacja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11), w której już nie znajdziemy – z różnych przyczyn – nazwy Zespół Aspergera. Oczywiście wszyscy uczniowie, którzy uzyskali taką diagnozę, mogą korzystać z posiadanej dokumentacji. Natomiast zmian nazwy sugeruje też zdecydowanie szersze pojmowanie problematyki – ogromu ograniczeń i trudności uczniów dotkniętych tą niepełnosprawnością ale też zasobów i mocnych stron. Stąd proponujemy Państwu szkolenie, które poszerzy, uporządkuje i zaktualizuje wiedzę na ten temat

Program szkolenia

  • Klasyfikacja zaburzeń ze spektrum autyzmu.
  • Funkcjonowanie uczniów z autyzmem – zasoby i obszary trudności.
  • Specyfika szkolnego funkcjonowania uczniów ze spektrum autyzmu w klasie.
  • Jak pracować, aby wspierać – najważniejsze wskazówki i uwagi.
  • Szkolna i pozaszkolna koalicja na rzecz pomocy uczniom ze spektrum autyzmu.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas