Podstawa programowa kształcenia ogólnego w ośmioklasowej szkole podstawowej

Korzyści

1

Uczestnik szkolenia zna definicję podstawy programowej i wynikające z niej zadania dla nauczycieli.

2

Uczestnik wskazuje założenia, cele, zadania szkoły i kompetencje kluczowe, zna podstawę programową własnych zajęć edukacyjnych.

3

Uczestnik potrafi zaplanować wdrażanie podstawy programowej, tworzy dokumenty opisujące działalność edukacyjną.

Opis

Reforma edukacji to nie tylko zmiany w strukturze szkół, lecz także skorelowane z nimi zmiany programowe, które wprowadza rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

Program szkolenia

  • Podstawa programowa kształcenia ogólnego w aktach prawnych. Struktura podstawy programowej.
  • Główne założenia podstawy programowej.
  • Kształcenie zintegrowanie i kształcenie przedmiotowe: cele i treści.
  • Planowanie pracy nauczyciela: programy, podręczniki, sprawdzanie efektów
  • Działania organizacyjne wynikające z warunków i sposobów realizacji podstawy
  • Dokumentacja opisująca działalność edukacyjną szkoły. Elementy projektu. Elementy innowacji.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas