Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów

Korzyści

1

Poznanie warunków i sposobów realizacji podstawy programowej, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej

2

Znajomość swoich zadań związanych z realizacją podstawy programowej.

3

Umiejętność zaplanowania wdrażania podstawy programowej w procesie przyczynowo skutkowym.

4

Potrafią przygotować atrakcyjny proces lekcyjny, kształcący samodzielność, innowacyjność i kreatywność uczniów.

5

Poznanie różnych metod pracy, odpowiednich do zaangażowania całego zespołu klasowego.

Opis

Podstawa programowa kształcenia ogólnego, w tym cele kształcenia i umiejętności zdobywane  przez ucznia,  widują rozwijanie wśród młodzieży kompetencji w zakresie samodzielności, innowacyjności i kreatywności, tak by każdy młody człowiek mógł odnieść sukces w konfrontacji z rzeczywistością w dorosłym życiu.  Priorytetem kształcenia jest także edukacja przyrodnicza i matematyczna, która powinna być uwzględniona również w skorelowanym procesie kształcenia.

Celem szkolenia jest przedstawienie skutecznych strategii i sposobów realizacji podstawy programowej zgodnie z wytycznymi, pamiętając o  powyższych kompetencjach oraz przedstawienie praktycznych wskazówek do pracy z uczniem.

Program szkolenia

  • Podstawa programowa – cele kształcenia, najważniejsze umiejętności.Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.
  • Podstawa programowa z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych wybiórcza analiza celów kształcenia.
  • Obowiązki nauczyciela związane z wdrażaniem podstawy programowej
  • Kreatywność, samodzielność i innowacyjność – definicje i najważniejsze podstawy teoretyczne.
  • Propozycje rozwiązań praktycznych i metodycznych w pracy z uczniami. Metody aktywne, metoda projektu, elementy innowacji- przykłady.
  • Korelacja między przedmiotowa – współpraca zespołowa nauczycieli.
  • Wskaźniki określające powyższe kompetencje i metody ich diagnozowania.
  • Organizacja procesu lekcyjnego.
  • Podstawowe kompetencje nauczycieli, gwarantujące skuteczne rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności wśród uczniów.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas