Wdrażanie zmian w kształceniu branżowym w roku szkolny 2020-2021 w kontekście kierunków polityki oświatowej państwa ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia zawodowego osób dorosłych

Korzyści

1

Znajomość regulacji prawnych niezbędnych do efektywnej realizacji zadań dydaktycznych i organizacyjnych w szkołach branżowych.

2

Poznanie narzędzi niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych w kształceniu - właściwe programy nauczania pozwalające do skutecznego przygotowania ucznia do egzaminu zawodowego.

3

Poznanie zasad organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych w nowej formule.

4

Umiejętność organizacji współpracy z pracodawcami oraz poznanie narzędzi służących do pozyskiwania nowych podmiotów do współpracy ze szkołą.

5

Znajomość narzędzi służących do realizacji nauczania zawodu z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość - nauczanie hybrydowe.

Opis

W roku szkolnym 2020-2021 szkoły zawodowe wchodzą w ostatni etap wdrażania reformy. W ty roku zacznie obowiązywać nowa formuła egzaminu zawodowego do podstawy programowej z 2019 roku, a kształcenie na odległość stanie się alternatywą dla kształcenia tradycyjnego. Istotnym zagadnieniem będzie również taka realizacja podstawy programowej , która pozwoli na właściwe przygotowanie młodzieży do nowej formuły egzaminu zawodowego. Duże zmiany dotyczyć będą również zawodowego kształcenia osób dorosłych. Bardzo ważnym elementem systemu kształcenia branżowego będzie efektywna współpraca z pracodawcami, która stanowi podstawowy filar nowoczesnej i efektywnej szkoły branżowej. Wdrażanie zmian w kształceniu branżowy jest jednym z priorytetów polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 202-2021.

Szkolenie ma przygotować nauczycieli i kardę zarządzającą szkół do skutecznego i efektywnego wdrożenia ostatniego etapu zmian do właściwej realizacji priorytetu MEN i spełniania wymagań państwa w tym zakresie.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne funkcjonowania zreformowane szkoły zawodowej
  • Nowa podstawa programowa - tworzenie i modyfikacja programów nauczania dla zawodu
  • Narzędzia i metodyka pracy z uczniem w celu właściwego przygotowania go do nowej formuły egzaminu zawodowego w oparciu o nową podstawę programową
  • Organizacja nowego egzaminu zawodowego
  • Współpraca z pracodawcami - formy współpracy i narzędzia do tworzenia bazy podmiotów współpracujących ze szkołami
  • Nauczanie hybrydowe w kształceniu zawodowym z uwzględnieniem osób dorosłych
  • Organizacja i prowadzenie kształcenia zawodowego w odniesieniu do osób dorosłych - branżowe szkoły II stopnia, szkoły policealne, formy pozaszkolne kształcenia dorosłych
  • Kształcenie dorosłych w odniesieniu do priorytetów i kierunków polityki oświatowej państwa - zadania szkół w tym zakresie

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas