Jak wychowywać mądrego, odpowiedzialnego i zaangażowanego człowieka poprzez szkolne działania - w kontekście realizacji głównych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22

Korzyści

1

określają podstawowe cele wychowania w szkole,

2

budują plany działań realizujących cele wychowawcze szkoły,

3

podejmują skuteczne działania służące kształtowaniu postaw odpowiedzialności, szlachetności, aktywności uczniów.

Opis

W skomplikowanej rzeczywistości XXI wieku młodym ludziom niezbędne są drogowskazy, kierujące ku określonym, uniwersalnym wartościom. Bezsprzecznie każdy Polak powinien czuć się również spadkobiercą cywilizacji europejskiej oraz spadkobiercą bogatej przeszłości naszej ojczyzny, aby z tego dorobku kulturowego czerpać. Jak w sposób atrakcyjny, aktywny przygotowywać ucznia do poznawania dorobku przeszłych pokoleń, jak go motywować do bycia aktywnym uczestnikiem szeroko rozumianej kultury – to jedno z zadań współczesnej edukacji. Jako że jedną z najbardziej efektywnym metod realizacji tego zadania jest wycieczka, to również jej bezpieczna i właściwa realizacja znajdzie się w tematyce tego szkolenia. W bieżącym roku szkolnym, zadanie to stanowi jeden z kierunków polityki oświatowej państwa, który realizują wszyscy nauczyciele. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli w sposób skuteczny zrealizować ten „priorytet”.

Program szkolenia

  • Jakie cechy powinien posiadać obywatel europejskiego kraju w XXI wieku i dlaczego?
  • Kogo chcemy wychować – dyskusja o modelu absolwenta naszej szkoły.
  • Gdzie i kiedy „wychowujemy” czyli o świadomości działań wychowawczych w codziennych zajęciach edukacyjnych.
  • Zaangażowanie społeczne uczniów jako efekt działań praktycznych, w powiązaniu z potrzebami środowiska i wyzwaniami rzeczywistości – jak je tworzyć.
  • Ważna lekcja - godzina z wychowawcą. Oczym w konteksciw kształtowania postaw należy pamiętać

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas